Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List lekarzy do Ministra Zdrowia

Lekarze Oddziału Mazowieckiego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich wystosowali list do Ministra Zdrowia, prof. Łukasza Szumowskiego z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”.

Oto treść listu:

Warszawa 18.04.2018

 

Prof. dr hab. n. med. Łukasz Marek Szumowski
Minister Zdrowia, 00-952 Warszawa, Ul. Miodowa 15

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracamy się z prośbą o interwencję zmierzającą do przyśpieszenia w Sejmie prac nad Inicjatywą Ustawodawczą „Zatrzymaj Aborcję”

Obecna niespójna sytuacja prawna w najwyższym stopniu zagraża zdrowiu i życiu pacjentów, ponieważ to życie odbiera. Uniemożliwia również uczciwe wykonywanie zawodów medycznych. Prowadzi do powstania dylematów moralnych u lekarzy, pielęgniarek i położnych, stwarza zagrożenie dla ich sumień.

W Polsce Konstytucja, w Art.38, zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Jednocześnie przesłanka eugeniczna, Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, umożliwia zabijanie dzieci z rozpoznaną przed urodzeniem niepełnosprawnością, wbrew Kodeksowi Etyki Lekarskiej (Art.2.), do którego przestrzegania zobowiązuje lekarzy Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza (Art.4). Mimo, że aborcja nie jest procedurą leczniczą NFZ kontraktuje i finansuje ze środków publicznych ten akt pozbawienia życia dziecka.

Uważamy, że rozpoznanie medyczne, nawet o trudnym rokowaniu, nie jest dla lekarza wskazaniem do zabicia chorego, mimo przyzwolenia w Ustawie. Klauzula Sumienia personelu medycznego, z której dostępnością są liczne problemy, nie ochroni wszystkich dzieci, których życie jest zagrożone, i nie rozwiąże kwestii świadomości społecznej, kształtowanej przez przepisy prawa. Ustawa naruszająca zasady Kodeksu Etyki Lekarskiej, uderza w wizerunek lekarza i obarcza specjalistów ginekologii udziałem w śmiercionośnych procedurach wymuszonych kontraktami z NFZ.

Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję” z kwietnia 2017 zyskał poparcie 830.000 obywateli oraz pozytywną opinią sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Nasze Stowarzyszenie wyraziło dla niego poparcie w liście otwartym z dnia 28.06.2017. (http://kslp.pl/poparcie-inicjatywy-zatrzymania-aborcjii-eugenicznych/). Niestety dalsze prace nad tym Projektem odłożono, co przyczyniło się, od tego czasu, do utraty życia przez ponad 400 dzieci. Po rezygnacji 21.03.2018 z prac nad Inicjatywą „Zatrzymaj Aborcję”, sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny odrzuciła w dniu 11.04.br wniosek posła Jana Klawitera o dopisanie tego Projektu do harmonogramu prac Sejmu.

Uważamy, że wyeliminowanie z polskiego prawa możliwości zabijania chorych ludzi w prenatalnej fazie życia przyczyni się do rozwoju terapii przed i po urodzeniu oraz usprawnienia całościowej opieki medycznej nad pacjentami z wadą genetyczną.

Jesteśmy przekonani, że usunięcie przesłanki eugenicznej, z Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zaowocuje poprawą stanu zdrowia kobiet, uchroni chore dzieci przed barbarzyńskim traktowaniem w polskich szpitalach i przywróci powołaniu lekarskiemu jego właściwy wymiar.

Gorąco prosimy, aby Pan Minister przyczynił się do niezwłocznego podjęcia przez Sejm prac nad projektem ustawy łagodzącym prawo aborcyjne, korzystnym dla zdrowia i życia dzieci oraz matek a także zadbał o to, by NFZ finansował wyłącznie procedury lecznicze.

prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan
lek. med. Grażyna Rybak

Do wiadomości:

  1. parlamentarzyści
  2. organizacje społeczne
  3. media

 

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
Oddział Mazowiecki bł. dr Ewy Noiszewskiej
01-834 Warszawa – Bielany, Plac Konfederacji 55, www.kslpmazowsze.pl,
Prezes Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, e-mail: b.chazan@wp.pl
Delegat Lek. med. Grażyna Rybak, e-mail: grazyna.rybak@op.pl

 

 

Nasze inicjatywy