Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

List poparcia i solidarności z Mary Wagner

My polscy lekarze, pielęgniarki i farmaceuci katoliccy oraz znaczna część polskiego społeczeństwa – solidaryzujemy się z Panią Mary Wagner – kanadyjską obrończynią nienarodzonych dzieci przed ich zabójstwem w łonach matek. Wyrażamy poparcie dla Jej niezłomnej postawy i szlachetnego sumienia. Nie zgadzamy się z kolejnym wyrokiem sądu kanadyjskiego, który 12.07.2018 r. wymierzył Pani Mary Wagner karę 7,5 miesiąca więzienia za próbę ocalenia życia nienarodzonych. Ratowanie życia z narażeniem osobistej wolności godne jest najwyższego uznania i szacunku. „Jeśli człowiek niszczy jedno życie, to jest tak, jak gdyby zniszczył cały świat. A jeśli człowiek ratuje jedno życie, to jest tak, jak gdyby uratował cały świat” – naucza judaizm (Medal i dyplom „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”).

Zliberalizowane od lat 70-tych ubiegłego wieku prawo aborcyjne w Kanadzie, skutkuje przyzwoleniem na prenatalne zabijanie bezbronnych dzieci – wg statystyk, w tym 2

kraju, ponad 80 tys. dzieci jest zabijanych wewnątrzłonowo w ciągu roku (w Polsce wykonuje się 1,1 tys. aborcji/rok). Warto przypomnieć, iż w Kanadzie na początku lat 70-tych, pozwolenie prawne na zabójstwo dziecka w łonie matki, wywołało zmasowane protesty tamtejszego społeczeństwa wokół klinik aborcyjnych. Z czasem protesty osłabły i bierność, brak postawy zdecydowanego oporu wobec mordowania dzieci przed narodzeniem, doprowadziły do cichego przyzwolenia, a następnie postawy akceptacji wobec tych zbrodniczych czynów. Od 1988 roku, liberalny rząd aborcyjny Kanady dozwala w obliczu prawa zabić dziecko w łonie matki nawet w 9. miesiącu życia, czyli tuż przed terminem porodu. W Kanadzie, która jako jedno z państw założycielskich ONZ aktywnie przyczyniła się w 1947 roku do sformułowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, obecnie decyzja o zabiciu dziecka poczętego należy do „podstawowych praw człowieka” !!! W 2005 roku uznano w tym kraju związki homoseksualne. Rozszerzono prawo do adopcji dzieci dla przedstawicieli LGBT. W 2016r. roku zalegalizowano w Kanadzie eutanazję. W większości przypadków legalna jest w tym kraju zoofilia. Świat stanął na głowie. Wobec takiej sytuacji, zdecydowana postawa Pani Mary Wagner do gotowości ratowania każdego poczętego życia, zasługuje na ogromny szacunek i uznanie. Pani Mary Wagner jest dla każdego katolika, każdego obrońcy życia – symbolem walki z cywilizacją śmierci; jest dla nas wzorem właściwej postawy człowieka wobec drugiego człowieka. Wyrazem naszej solidarności z Panią Mary Wagner są działania katolickich pracowników służby zdrowia oraz organizacji pro-life w obronie życia polskich dzieci. Nie zgodzimy się na liberalizację praw aborcyjnych w Polsce. W naszym kraju występujemy o takie zmiany prawa, aby każdy człowiek, także niepełnosprawny, miał szansę żyć od poczęcia do naturalnej śmierci. Bronimy wartości chrześcijańskich, bronimy rodziny. „Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” – kard. Stefan Wyszyński

List podpisali przedstawiciele Polskich Stowarzyszeń Medycznych:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH

dr n. med. Elżbieta Kortyczko, Prezes Zarządu Głównego specjalista pediatrii i neonatologii, Katowice prof. dr hab. n. med. Alina T. Midro, Vice-Prezes specjalista genetyki klinicznej, Białystok prof. dr hab. n. med.Bogdan Chazan, Vice-Prezes specjalista ginekologii i położnictwa, Warszawa

OGÓLNOPOLSKA SEKCJA GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZA KSLP

lek. med. Maria Szczawińska, Przewodnicząca Zarządu, specjalista ginekologii i położnictwa, Kraków dr n. med. Iwona Rawicka, specjalista ginekologii i położnictwa lek. med. Marek Ślusarski, specjalista ginekologii i położnictwa, endokrynolog

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH POLSKICH

mgr Beata Baliszewska, Prezes Zarządu Głównego, Warszawa Krystyna Starosta, Prezes Oddziału Warszawskiego

ŚRODOWISKO MEDYCZNE ŚWIĘTEJ RODZINY

lek. med. Grażyna Rybak, Koordynator spotkań ŚMŚR Delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP bł. dr Ewy Noiszewskiej specjalista pediatrii, Warszawa 3

STOWARZYSZENIE FARMACEUTÓW KATOLICKICH POLSKI

dr Małgorzata Prusak, Prezes Zarządu Głównego, Warszawa mgr Danuta Brańska, Koło Warszawskie SFKP

POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska, Prezes PSNNPR specjalista ginekologii i położnictwa

KOŁO LEKARZY KATOLIKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

lek. med. Aleksandra Dziarczykowska-Kopeć, Przewodnicząca Koła specjalista ginekologii i położnictwa i medycyny rodzinnej

Nasze inicjatywy