Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Macierzyństwo to decyzja, by dawać życie

Fot. Patrisyu / FreeDigitalPhotos.net

Roli matek w życiu rodzinnym poświęcił papież swoją dzisiejszą katechezę podczas audiencji ogólnej. Zaznaczył, że bycie matką to nie tylko urodzenie dziecka, ale jest to także wybór życiowy – decyzja, aby dawać życie.

Ojciec Święty, nawiązując do obchodzonego obecnie okresu liturgicznego – Narodzenia Pańskiego – podkreślił rolę Matki Jezusa, ukazującej światu swego Syna. Następnie zauważył, że szczególną rolę w każdej rodzinie odgrywa właśnie matka. Zaznaczył, że bycie matką to nie tylko urodzenie dziecka, ale wybór życiowy: decyzja, aby dawać życie.

Jednak, chociaż wiele mówi się o matce w znaczeniu symbolicznym, to jej rola w społeczeństwie nie jest nazbyt poważana i nie otrzymuje ona zbyt wiele pomocy w życiu codziennym. „Często wykorzystuje się wręcz gotowość matek, by poświęcić się dla dzieci, żeby ‘oszczędzić’ na wydatkach socjalnych” – stwierdził Papież.

Wracając do osoby Maryi papież postulował, aby matki były bardziej wysłuchane, żeby lepiej zrozumieć ich codzienne zmagania w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi, do czego aspirują, chcąc wyrazić najlepsze i autentyczne owoce swej emancypacji.

Podkreślił, że „matki są najsilniejszym antidotum na rozprzestrzenianie się egoistycznego indywidualizmu”, dzieląc się już od chwili, kiedy noszą w swoim łonie dziecko, rodząc je i następie troszcząc się o jego rozwój. Dodał, że najbardziej nienawidzą one wojny zabijającej ich dzieci i są świadkami piękna życia, przeżywając „macierzyńskie męczeństwo”.

Matki czynią z nas społeczeństwo bardziej humanistyczne, kiedy uczą nas czułości, poświęcenia, siły moralnej, przekazują najgłębszy sens praktyk religijnych, dając dzieciom zalążek wiary. „Bez matek nie tylko nie byłoby nowych wiernych, ale wiara straciłaby wiele ze swojego głębokiego i prostego ciepła” – powiedział Ojciec Święty. Na zakończenie podziękował matkom za to, czym są w rodzinie i za to, co dają Kościołowi i światu.

Joanna Banasik
Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Nasze inicjatywy