Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Maleje liczba kobiet podróżujących do Wielkiej Brytanii w celach aborcyjnych

Ze statystyk opublikowanych przez brytyjski rząd wynika iż od roku 2001 do 2014 nastąpił znaczny spadek nawet o 48% kobiet wyjeżdżających z zamiarami dokonania zabiegu przerwania ciąży.

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia Zjednoczonego Królestwa, w 2001 roku 6673 kobiet zamieszkałych na stałe w Irlandii udało się do Wielkiej Brytanii w celu przeprowadzenia zabiegu aborcji. W roku 2007 liczba ta zmalała do 5000, w 2012 spadła poniżej 4000, w 2014 wyniosła 3679, a w 2014 zanotowano jedynie już 3 735 takich przypadków. W Irlandii zakaz aborcji zapisany jest w poprawce do konstytucji, ale ciąża może zostać przeprowadzona w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia życia matki.

Cora Sherlock, jedna z działaczek ruchu pro-life twierdzi, iż „obserwowany spadek liczby kobiet podróżujących do krajów gdzie aborcja jest legalna to pozytywne zjawisko, szczególnie gdy bierze się pod uwagę poważne konsekwencje psychologiczne, związane z syndromem proaborcyjnym, który bagatelizuje się w publicznej debacie”.

Nie znamy jednak przyczyn zmniejszenia się liczby wyjeżdżających za granicę w celach aborcyjnych kobiet. Obniżenie liczby aborcji poza granicami kraju może być niestety związana ze wzrostem stosowania łatwo dostępnych w sprzedaży internetowych tabletek wczesnoporonnych.

W Irlandii pojawiają się aktualnie głosy nawołujące do referendum, którego efektem miałaby być zmiana obowiązujących przepisów antyaborcyjnych, umożliwiających łatwiejszy dostęp do zabiegów przerwania ciąży. Irlandia i jej prawo dotyczące aborcji są obecnie poddawane wielu naciskom.

 

JB
Źródło: jedenznas.pl

 

Nasze inicjatywy