Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Mary Wagner aresztowana

Mary Wagner. Fot. citizengo.org

8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, Mary Wagner po raz kolejny została aresztowana za próbę przekonywania matek, by nie zabijały swoich dzieci. Mama Mary Wagner pisze: 8 grudnia Mary wróciła do więzienia za wejście do kliniki aborcyjnej, z różami i propozycją wsparcia dla matek i dzieci.

Parafrazując to, co tysiące ludzi powiedziało o niej sędziemu podczas sierpniowego procesu: Mary jest łagodna, życzliwa, odważna, pełna wiary, cierpliwa, pełna nadziei i modlitwy, inteligentna i elokwentna, pełna współczucia i poświęcenia. Mary wkracza do ośrodków zabijania, ponieważ Chrystus jest tam w swoim najbardziej bezbronnym przebraniu, niechcianym i bezbronnym dziecku. Uwielbia zarówno matkę, jak i dziecko, pragnąc okupu od śmierci obydwojga, która jest im przynoszona (fizyczna śmierć dziecka, jak i duchowa śmierć matki). Działania Mary oparte są na miłości, najpierw dla jej Ojca w niebie, a potem dla niemowląt i ich matek. Ona daje im róże nadziei i wolności w zamian za ich dzieci.

Mary Wagner została aresztowana w Toronto „Medical Center” 960 Lawrence Ave W.

Proszę, zachowaj Mary w swoich modlitwach.

Please keep Mary in your prayers today. She is back in jail for entering an abortion clinic, with roses and offers of support to the mothers and babies there. To paraphrase what thousands of people said about her to the judge at her sentencing trial in August: Mary is gentle, kind, courageous, faith filled, enduring, hopeful and prayerful, intelligent and articulate, full of compassion and self sacrifice. Mary goes into the killing centres because Christ is there in His most vulnerable disguise, an unwanted and helpless infant. She loves both the mother and the baby, wishing to ransom both from the death they are being carried to (the physical death of the child, and the spiritual death of the mother). Mary’s actions are based on love, first for her Father in heaven, and then for the babies and their mothers. She gives them roses of hope and her freedom in exchange for their babies lives.

Jane Wagner

Mary jest w więzieniu Vanier w Milton, a jej następne postępowanie sądowe odbędzie się 21 grudnia o 10:00.

Źródło: naszdziennik.pl

 

Nasze inicjatywy