Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Mary Wagner potrzebuje naszej pomocy!

Przekazujemy gorącą prośbę o pilne przesłanie listu do sędziego w Toronto, który w dniu 12 września br. ma ogłosić wyrok w sprawie Mary.

Pisze do nas mama Mary z prośbą o nasze świadectwa dotyczące Mary, które zostaną przekazane sędziemu przed rozprawą w dniu 12 września br. Wysyłając je możemy pokazać kanadyjskiemu sędziemu, że ludzi podobnie myślących jak Mary Wagner są tysiące.

„Na rozprawie w dniu 15 sierpnia Sędzia poprosił Mary, aby przedłożyła listy od jej przyjaciół wyrażające opinie o jej osobie oraz przekonaniu o niesprawiedliwości wobec nienarodzonych, które inspirują ją do działania” – napisała w swoim apelu do Polaków Jane Wagner, mama Mary – „Jest to wyjątkowa okoliczność, aby przedstawić Sądowi rzeczywistość zbrodni aborcji. Proszę każdego, kto zna i kocha Mary, aby napisał krótki list do Sędziego, jak najszybciej, aby dotarł przed 12 września. Proszę też o podzielenie się tą wiadomością z każdym, kto według Was mógłby swoimi przemyśleniami wpłynąć na postawę sędziego (spróbować przekonać go).”

15 sierpnia br. sąd w Toronto uznał Mary winną m.in. naruszenia przez nią działalności legalnego w Kanadzie biznesu aborcyjnego. Jednocześnie sędzia oznajmił, że zasądzoną Mary Wagner karę ogłosi 12 września. Jednak zaznaczył również, że chciałby zapoznać się z listami od Jej znajomych wraz z ich opiniami. Stąd wielki apel abyśmy wszyscy, którym na sercu leży wolność Mary wsparli Ją naszymi świadectwami. Wielu z nas spotkało Ją osobiście i ma niezatarte wspomnienie tej niezwykłej Osoby, która pragnie ratować każde poczęte dziecko. Nie zawiedźmy Jej !

Pisane do sądu świadectwa o tym kim dla nas jest Mary Wagner nie powinny przekraczać jednej strony, z zachowaniem w treści listu szacunku dla tej instytucji. Nagłówek listu należy zatytułować:

Justice Eric (Rick) N Libman

(jest to imię i nazwisko sędziego prowadzącego Jej obecną sprawę).

Kartkę należy włożyć do koperty i wysłać na adres Koalicji dla Życia w Kanadzie:

Mary Wagner
care of Campaign Life Coalition
104 Bond Street
Suite 300
Toronto, ON, M5B 1X9
Canada

Czasu jest bardzo mało! List – priorytet do Kanady idzie około siedmiu dni, kosztuje 6 zł. Aby korespondencja pocztowa dotarła do sędziego na czas, czyli przed najbliższą rozprawą, powinien zostać wysłany jak najszybciej.

Jest też możliwość przesłania listu e-mailem (wygodna i szybka forma korespondencji, która dociera do adresata niezwłocznie po wysłaniu). Decydując się na e-mail należy wysłać go do sędziego i do wiadomości prokuratorowi oraz organizacji pro – life na adresy:

Do sędziego: EricRick.Libman@ocj-cjo.ca
Do wiadomości prokuratora: craig.power@ontario.ca
Do wiadomości ruchu pro-life: clc@campaignlifecoalition.com

W liście warto podkreślić m.in. takie cechy Mary jak: gruntowna wiedza (naukowa) o początku życia ludzkiego, szacunek dla życia, umiłowanie prawdy i wierność prawdzie, wierność wyznawanym zasadom, wierność Bożym prawom, wielka pokora i skromność, miłość do ludzi bez jakichkolwiek uprzedzeń czy ograniczeń (nawet wobec swoich prześladowców), bezgraniczna miłość i oddanie sprawie ratowania życia dzieci poczętych.

Mary jest sądzona za to, że wchodzi do ośrodków aborcyjnych i wręcza kobietom róże, prosząc aby nie zabijały swoich dzieci. W świetle kanadyjskiego prawa jest to przestępstwo (naruszanie swobody prowadzenia działalności gospodarczej!). Ostatnie aresztowanie Jej miało miejsce 12 grudnia zeszłego roku, w areszcie spędziła 6 miesięcy. 9 czerwca br. wyszła na wolność, po tym jak sędzia zgodził się, aby odpowiadała z tzw. wolnej stopy. Prokurator żąda dla Niej 18 miesięcy więzienia.

Mary broni ludzkiego życia, bo poczęte dziecko jest człowiekiem. Kanadyjskie prawo stanowione nie uznaje tej prawdy wobec nienarodzonego przez cały okres jego życia prenatalnego!

Brońmy Mary Wagner, aby nie musiała spędzać kolejnych 12 miesięcy w więzieniu!

 

Nasze inicjatywy