Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Moraliści solidarni z lekarzami „sumienia”

Fot. Wikimedia Commons

Ponad 70 uczestników zjazdu Stowarzyszenia Teologów Moralistów, którzy spotkali się w Licheniu, wyraziło solidarność z pracownikami służby zdrowia, korzystającymi z klauzuli sumienia.

Oświadczenie jest naturalną reakcją na to, co się dzieje, a przede wszystkim na atak na prof. Bogdana Chazana i innych lekarzy, którzy korzystają z klauzuli sumienia. Czujemy się mocno zobowiązani do wyrażenia solidarności z tymi ludźmi, bo oni korzystają z prawa, z prawa niedoskonałego – to trzeba powiedzieć – prawa, które wymaga korekty, ponieważ jednocześnie przyznaje i jakby odbiera prawo do klauzuli sumienia” – powiedział ks. prof. Marian Machinek, przewodniczący stowarzyszenia.

Oświadczenie – sprzeciw sumienia

Członkowie Stowarzyszenia Teologów Moralistów solidaryzują się i wspierają tych pracowników służby zdrowia, którzy korzystają z prawa do sprzeciwu sumienia (klauzuli sumienia) w sytuacji, gdy są zobowiązywani do działań godzących w zdrowie i życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Przypominamy słowa świętego Jana Pawła II, skierowane w 2001 r. do katolickich lekarzy ginekologów: Konflikt między presją społeczną a nakazami prawego sumienia może prowadzić do dylematu: czy porzucić praktykę zawodu lekarskiego, czy pójść na kompromis kosztem własnych przekonań. Stając wobec takiego problemu, winniśmy pamiętać, że istnieje droga pośrednia, dostępna dla katolickich pracowników służby zdrowia, którzy pozostają wierni swemu sumieniu. Jest to droga sprzeciwu sumienia, który winien być respektowany przez wszystkich, zwłaszcza przez prawodawców.

Polskie ustawodawstwo w obecnym kształcie, przyznające pracownikom służby zdrowia prawo do korzystania z klauzuli sumienia, należy uznać za niespójne i wymagające korekty, jeżeli jednocześnie przymusza ich do współdziałania w tym, co w sumieniu uznają za godzące w fundamentalny nakaz Kodeksu Etyki Lekarskiej: Najwyższym nakazem etycznym lekarza jest dobro chorego (KEL, art. 2).

Obserwowane dzisiaj próby medialnego piętnowania, ostracyzmu, a nawet groźby wyciągania konsekwencji służbowych wobec pracowników medycznych korzystających z prawa do klauzuli sumienia uważamy za niedopuszczalny atak na fundamentalne i konstytucyjnie zagwarantowane prawo do wolności sumienia.

Licheń Stary, 16 czerwca 2014

W imieniu Stowarzyszenia Teologów Moralistów
Ks. prof. dr hab. Marian Machinek MSF
przewodniczący

Nasze inicjatywy