Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Naczelna Rada Lekarska przeciwko zapisom projektu liberalizacji aborcji

Naczelna Rada Lekarska bardzo krytycznie odniosła się do zapisów klauzuli sumienia lekarzy w projekcie ustawy „o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie”. Projekt został zgłoszony przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy „Ratujmy Kobiety”.

Projekt chce wprowadzenia aborcji do końca 12. tygodnia ciąży na życzenie kobiety. Jego pierwsze czytanie odbędzie się 10 stycznia na posiedzeniu Sejmu.

Autorzy projektu chcą też ograniczenia stosowania przez lekarzy klauzuli sumienia. Projekt nakłada na świadczeniodawcę obowiązek publicznego udostępnienia listy współpracujących z nim lekarzy, którzy powołują się na klauzulę sumienia, odmawiając udzielania świadczeń zdrowotnych związanych z przerywaniem ciąży.

NRL odniosła się, że opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej listy lekarzy o określonym światopoglądzie wywoływałoby szykany wobec nich. „Niezależnie bowiem od siły argumentów przemawiających za koniecznością dążenia do ‘świadomego rodzicielstwa’ sumienie lekarza pozostaje sferą emocjonalną, w którą ustawodawca nie powinien ingerować”.

JB
Źródło: rp.pl

 

Nasze inicjatywy