Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nagroda im. Czcigodnego Sługi Bożego J. Ciesielskiego dla Czesława Sudewicza

Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło” już po raz 22 wręczył nagrodę im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. W tym roku otrzymał ją lek. med. Czesław Sudewicz, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii z Białej Podlaskiej, aktywny obrońca życia poczętego.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 19 stycznia w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej, w której studentem i pracownikiem był niegdyś Jerzy Ciesielski.

Wyróżnienia nagrodą im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i Ikoną Świętej Rodziny zostają przyznane przez kapitułę, osobom szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz rodziny w Polsce. W uroczystości wzięła udział, jak zwykle, Danuta Ciesielska, wdowa po patronie nagrody.

Tegoroczny laureat nagrody urodził się w roku 1946 w Olsztynie, specjalista chorób wewnętrznych i reumatologii. Od początków swojej działalności zawodowej zajmuje się obroną życia nienarodzonych. W tym temacie organizował kursy, prelekcje i wykłady. Szczęśliwy ojciec pięciorga dzieci i dziadek piętnaściorga wnucząt.

Metropolita krakowski w słowie skierowanym do zebranych odwołał się do dokumentu papieża Franciszka, z listopada 2013 roku „Evangelii Gaudium”.

„Kiedy podejmujemy jakieś działania, nie do końca zdajemy sobie sprawę jakie będą efekty, ale chodzi o to, żeby podejmować dobre działania, mając ufność, że Boża Opatrzność z tego dobrego działania da, dzięki swojej łasce, wspaniałe owoce na przyszłość (…) to wspaniale odnosi się do działalności Jerzego Ciesielskiego, który podejmował różnorakie działania, mając na uwadze dobro osoby ludzkiej, a jednocześnie dawał Panu Bogu i sobie czas.” Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski podkreślił, że dr Czesław Sudewicz, tegoroczny laureat nagrody także aktywnie działa na rzecz wartości życia.

Z okazji wręczenia już po raz 22 nagrody im. Czcigodnego Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego o godzinie 13:30 w kościele pw. św. Floriana w Krakowie odbyła się uroczysta Eucharystia.

Nagrodę im. Czcigodnego Sługi Bożego J. Ciesielskiego otrzymali do tej pory: Franciszek Adamski, o. Tadeusz Rydzyk, Włodzimierz Bojarski, Zbigniew Cichoń, Zbigniew Chojnacki, Józef Dąbrowski, Włodzimierz Fijałkowski, Paweł Wosicki, Jan Maria Jackowski, Marian Paluch, Marek Jurek, Stanisław Kogut, Marek Krobicki, Rafał Michalik, Jacek Pulikowski, Czesław Ryszka, bp Stanisław Stefanek, Antoni Szymański, Gabriel Turowski, ks. Tomasz Kancelarczyk i Lech Polakiewicz.

Czcigodny Sługa Boży Jerzy Ciesielski, patron nagrody, był inżynierem budownictwa, wykładowcą na Politechnice Krakowskiej i Uniwersytecie Chartumskiego. Zaangażowany w działalność społeczną, turysta, sportowiec. Zaprzyjaźniony z Korolem Wojtyłą, który błogosławił jego małżeństwo. Miał trójkę dzieci. Wraz z dwójką młodszych zginął tragicznie w 1970 roku podczas katastrofy statku na Nilu. Miał 41 lat. W 2014 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót. Żył zwyczajnie, a jednak w naszym ludzkim wymiarze heroicznie szedł drogą wskazaną w Ewangelii. Tę drogę wybrał jeszcze jako młodzieniec. Pięknie ukazał ją św. Jan Paweł II w swoim krótkim wspomnieniu, zamieszczonym w książce Przekroczyć próg nadziei (Lublin 1994):

„Nie zapomnę nigdy tego chłopca, studenta Politechniki w Krakowie, o którym wszyscy wiedzieli, że zdecydowanie dąży do świętości. Miał taki program życia. Wiedział, że jest stworzony do większych rzeczy”.

 

JB
Fot.: JB

 

Nasze inicjatywy