Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nagroda im. Księdza Idziego Radziszewskiego dla prof. Bogdana Chazana

Fot.: Commons Wikimedia / Kazimierz S. Ożóg

Zarząd Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przyznał Nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora KUL. Nagrodę tę otrzymał za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego.

Znamienity lekarz i uczony, ginekolog-położnik w służbie życiu, prof. dr hab. Bogdan Chazan otrzymał nagrodę im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2014 podczas uroczystości zorganizowanej w Auli im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Gmachu Głównym KUL.

Profesora uhonorowano za działalność ukierunkowaną na ochronę życia ludzkiego w okresie perinatalnym oraz na prorodzinną edukację społeczeństwa. Ks. prof. Józef Krukowski, wiceprezes Towarzystwa Naukowego KUL wskazywał podczas laudacji, że nagroda przyznana jest przede wszystkim za działalność na stanowisku dyrektora szpitala i za odważną postawę w sprawie niedokonana aborcji dziecka przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej opieki nad matką i jej chorym dzieckiem. Mimo nacisku wywieranego przez różne grupy.

„Nagroda jest dla mnie dużą radością, satysfakcją i przede wszystkim dużym wzmocnieniem” – podkreślił laureat. W ubiegłym roku, prof. Chazan za odmowę aborcji został odwołany ze stanowiska dyrektora szpitala, a za „błędy medyczne i złamanie prawa”, jak określono zastosowanie klauzuli sumienia, lekarzowi groziły zarzuty prokuratorskie.

Prof. Bogdan Chazan w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że lekarze sumienia są sługami życia, szanują je. Sumienie pozwala odróżniać dobro od zła, a pacjenta traktować jak podmiot, a nie przedmiot. Profesor przypomniał, że powołaniem lekarza jest także troska o duszę, swoją i pacjenta. Jego zdaniem Rok Miłosierdzia będzie dobrą okazją, by podkreślić rangę powołania lekarza.

Prof. Chazan zadedykował otrzymaną nagrodę młodym lekarzom: „Mam nadzieję, iż ta nagroda wzmocni moich młodych kolegów i koleżanki, którzy chcą być lekarzami, ale mają trudności w pracy ze względu na swą postawę etyczną. Przeszedłem z ciemności do krainy światła!”.

Prof. Chazan jest autorem monografii „Biologiczne następstwa ekspozycji na pola elektromagnetyczne w zakresie reprodukcji i rozwoju”, redaktorem lub współredaktorem wielu książek z dziedziny ginekologii i położnictwa, artykułów, materiałów dla pracowników służby zdrowia, materiałów popularnonaukowych. W 2002 r. ukazała się pod redakcją D. Kornas-Bieli wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL monografia „Oblicza Ojcostwa”, w której jest autorem rozdziału pt. „Dylematy ojcostwa”.

JB
Źródło: www.kul.pl, dziennikWSCHODNI.pl

Nasze inicjatywy