Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Największy Marsz dla Życia w Rumunii

Fot. marsulpentruviata.ro

W kilkudziesięciu miastach odbył się czwarty – jak do tej pory największy – Marsz dla Życia w Rumunii. Jego hasłem były słowa: „Adopcja, szlachetny wybór” (Adoptia, o alegere nobila).

Działacze pro-life promowali w ten sposób rozwiązanie, które pomaga ochronić życie dzieci, gdy ich matki znajdują się w trudnej sytuacji i nie potrafią przyjąć odpowiedzialności za wychowanie potomstwa.

W oficjalnym dokumencie dla prasy można było przeczytać: „Jeśli uda nam się przekazać przesłanie społeczeństwu, że nasz kraj potrzebuje kultury adopcji, to wówczas nasz naród skieruje się do kultury życia”.

Głównym organizatorem i ogólnokrajowym koordynatorem marszu, który odbył się w dniach 22 – 23 marca 2014 jest organizacja „Studenti pentru Viata” (Studenci za Życiem).

Po raz pierwszy rumuński Marsz dla Życia miał tak globalny charakter. Jego organizatorzy i uczestnicy otrzymali błogosławieństwo rumuńskiego Kościoła Prawosławnego.

Przedsięwzięcie po raz pierwszy miało również wsparcie rumuńskiego rządu, którzy zaoferował pomoc w organizacji specjalnego forum poświęconego adopcji. Komentatorzy uważają, że to może być prawdziwie punkt zwrotny pod względem wprowadzenia prawa ułatwiającego adopcję dzieci.

Chodzi tu m.in. o postulat podniesiony przez „Studenti pentru Viata”, by procedurę adopcyjną można było rozpocząć już w okresie, gdy kobieta znajduje się w ciąży.

za: LifeNews.com

Nasze inicjatywy