Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nauczanie o niedopuszczalności aborcji nie będzie „torturą”

Budynek ONZ w Nowym Yorku, Fot. Wikmedia Commons

Dokument końcowy przygotowany przez Komitet Przeciwko Torturom ONZ nie będzie zawierał absurdalnego zarzutu pod adresem Watykanu.

Wcześniej autorzy dokumentu chcieli umieścić w nim oskarżenie, że katolickie nauczanie sprzeciwiające się aborcji na żądanie jest współczesną formą tortury i narusza Konwencję ONZ Przeciwko Torturom.

Po burzliwej debacie, która odbyła się w maju 2014 r., urzędnicy ONZ zdecydowali się po cichu wykreślić z raportu końcowego ów żenujący zarzut.

Jedną z osób, która go podnosiła, była Felice Gaer, dyrektor the American Jewish Committee’s Jacob Blaustein Institute for the Advancement of Human Rights. Kobieta twierdziła, że prawo, które zabrania aborcji w różnych okolicznościach może naruszać zapisy konwencji o przeciwdziałaniu torturom.

Arcybiskup Silvano Maria Tomasi, Stały Obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ, odnosząc się się do zarzutów Felice Gaer powiedział, że to aborcja jest prawdziwie „okrutnym czynem”.

Dodał także: „Zostawianie dziecka, które urodziło się żywe  na śmierć, po nieudanej aborcji, albo rozrywanie go na strzępy, rozczłonkowywanie w łonie kobiety, to jest pełna cierpienia forma tortury”.

Duchowny przypomniał poza tym: „Obrona prawa do życia jest pozytywny zastosowaniem Konwencji Przeciwko Torturom, której szczególną intencją jest eliminacja wszelkich form wykorzystywania ludzi poprzez zadawanie im cierpienia”.

za: LifeSiteNews.com

Nasze inicjatywy