Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nie dla seksualizacji dzieci

Ponad 200 tys. podpisów znalazło się pod obywatelskim projektem ustawy zapobiegającym permisywnej edukacji seksualnej (typu B).

Akcję uruchomiła inicjatywa „Stop pedofilii”. Jej działacze tak uzasadnili potrzebę wsparcia projektu ustawy: „Edukacja seksualna, którą rząd stara się wprowadzić do szkół i do przedszkoli obejmuje m.in. prezentowanie małoletnim treści erotycznych i rozbudzanie zachowań seksualnych przygotowujących dzieci i młodzież  na ofiary pedofilów”.

Za szerzeniem – w wymiarze światowym – „nowej” permisywnej edukacji seksualnej stoi m.in. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Wśród zalecanych standardów przez WHO znajduje się promocja wśród dzieci np. masturbacji, akceptacji dla różnych zachowań seksualnych (w tym homoseksualizmu), antykoncepcji.

Obywatelski projekt ustawy, który koordynuje Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop pedofilii”, polega na wprowadzeniu stosownych zmian w kodeksie karnym.

Chodzi o wprowadzenie zapisów: „Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie,  karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2” a także „Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15, zachowań seksualnych, lub  dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań”.

Projekt wraz z podpisami został na początku lipca br. złożony w Sejmie.

za: stoppedofilii.pl

Nasze inicjatywy