Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

„Nie” dla tworzenia dzieci trójki rodziców

Fot. Wikimedia CommonsFot. Wikimedia Commons

Kilkudziesięciu członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy podpisało deklarację nr 557, w której skrytykowano wniosek Wielkiej Brytanii o umożliwienie naukowcom prowadzenia inżynierii genetycznej na embrionach ludzkich przy użyciu materiału genetycznego pochodzącego od trójki rodziców.

Deklaracja dotyczy techniki wymiany mitochondriów komórki jajowej kobiety, której DNA mitochondrialne jest genetycznie obciążone, na mitochondria pochodzące z komórki jajowej innej kobiety, nie obciążonej taką chorobą. Tak zmodyfikowana komórka jajowa (zawierająca swoje dotychczasowe jądro komórkowe, ale mitochondria z innej komórki jajowej) byłaby dopiero poddawana zapłodnieniu. Według genetyków, media dość trafnie określiły tę technologię mianem tworzenia dziecka trójki rodziców.

Ta kontrowersyjna technika została rekomendowana rządowi Wielkiej Brytanii przez Urząd ds. Płodności i Embriologii (Human Fertilisation and Embryology Authority – HFEA) w bieżącym roku. Krytyka przedmiotowych propozycji w deklaracji nr 557 jest ważnym sygnałem wystosowanym przez całą Europę do Wielkiej Brytanii. Sygnatariusze deklaracji wprost uznają przedmiotową technikę za praktykę eugeniczną i stwierdzają expressis verbis, że „stworzenie zarodka ludzkiego z materiału genetycznego pochodzącego od więcej niż dwóch osobników, jak zaproponował HFEA w Wielkiej Brytanii, narusza godność człowieka i prawo międzynarodowe”.

Członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego RE mogą podpisywać deklarację do końca stycznia 2014 roku. Warszawskie Centrum Prawne Ordo Iuris wysłało listy do członków polskiej delegacji do ZP RE z prośbą o jej poparcie.

za: ekai.pl

Nasze inicjatywy