Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Nowy statut Papieskiej Akademii Życia

fot.: nenetus/FreeDigitalPhotos

Papieska Akademia Życia otrzymała nowy statut, który będzie obowiązywał do końca 2021 r. Jej głównym zadaniem będą badania nad promocją i obroną ludzkiego życia oraz godności osoby.

Instytucję tę założył w 1994 r. św. Jan Paweł II. Jej głównym zadaniem jest podejmowanie badań nad problemami promocji i obrony ludzkiego życia, a także godności osoby. Od 1 września br. Akademia wchodzi w skład nowo utworzonej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia – nadanie nowego statutu wiąże się ze zmianami watykańskich struktur.

Dokument przypomina główne zadania tej instytucji. Należą do nich przede wszystkim interdyscyplinarne badania dotyczące wspierania i obrony życia ludzkiego, tworzenie kultury życia zgodnej z nauczaniem Kościoła oraz przygotowywanie jasnych i bieżących informacji z tego zakresu dla instytucji kościelnych, biomedycznych, społecznych i mediów. Działalność Akademii ma przede wszystkim charakter naukowy.

Członkowie zwyczajni Akademii, których liczba została ograniczona do 70, będą mianowani na pięć lat z możliwością przedłużenia mandatu na kolejną kadencję. W skład Akademii wejdą też członkowie honorowi i zewnętrzni. Specjalny status będą mieli młodzi badacze, których wiek nie może przekroczyć 35. roku życia.

Członkowie Akademii mają być wybierani spośród osób duchownych i świeckich. Winni reprezentować różne narodowości i być ekspertami w dziedzinach związanych z życiem człowieka: medycyną, biologią, teologią, filozofią, antropologią, socjologią czy prawem. Ze względu na naukowy charakter placówki nie mogą piastować żadnych funkcji politycznych.

Papieska Akademia Życia będzie powoływać i koordynować grupy robocze o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Ponadto, będzie analizować ustawodawstwo różnych krajów dotyczące polityki zdrowotnej i tego, co wpływa na współczesną kulturę życia. Jej badania i analizy będą ogłaszane przez środki społecznego przekazu. Zadaniem Akademii będzie również organizowanie konferencji, szkoleń oraz spotkań.

 

JB
Źródło: radiovaticana.va

 

 

Nasze inicjatywy