Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Obrońcy życia skazani przez rzeszowski sąd za mówienie prawdy o aborcji

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Jest to fakt biologiczny i medyczny. Aborcja to pozbawienie życia niewinnej istoty ludzkiej przed jej narodzeniem. Mówienia tej prawdy nie może zablokować żadna instytucja.

Szesnastego października br. Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał Jacka Kotulę i Przemysława Sycza za organizowanie pikiet antyaborcyjnych informujących, że w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia w Rzeszowie zabija się nienarodzone dzieci. Rozprawa odbyła się za zamkniętymi drzwiami, nie przesłuchano zgłoszonych świadków oraz utajniono uzasadnienie wyroku. Szpital Pro-Familia w Rzeszowie domagał się, aby zamiast określenia „aborcja” używać specjalistycznego słowa „terminacja”. Wyrokiem sądu działacze mają przeprosić szpital Pro-Familia za naruszenie jego dobrego imienia. Ogłoszenie ma zostać opublikowane w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku. Ponadto Jacek Kotula i Przemysław Sycz mają zapłacić szpitalowi po 788 zł, zwracając placówce koszty procesu.

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia. Jest to fakt biologiczny, medyczny i niepodważalny. Ta prawda podawana jest nie tylko w specjalistycznych wydawnictwach przeznaczonych dla lekarzy i naukowców, ale także w publikacjach popularno-naukowych i podręcznikach szkolnych. Przerwanie życia człowieka, dokonane jakąkolwiek metodą i w jakimkolwiek momencie, zawsze będzie zabójstwem niewinnej istoty ludzkiej. Otwartego mówienia o tej prawdzie nie może zablokować żadna instytucja. Wyrok jest nieprawomocny i będzie wniesiona apelacja. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy swoim wyrokiem zagwarantuje wolność słowa w naszym kraju. Poniżej zamieszczam oświadczenie panów Jacka Kotuli i Przemysława Sycza:

„Szpital Pro-Familia chciał wydania wyroku zakazującego mówienia, że aborcja to zabijanie.

Dziś Sąd Okręgowy taki wyrok wydał. Uzasadnienie tego wyroku uważamy za całkowicie absurdalne. Sąd prawdopodobnie jest tego świadom, skoro treść uzasadnienia utajnił.

Naszym zdaniem brak było podstaw prawnych dla utajnienia tego uzasadnienia.

Sąd uczynił to tylko po to, by opinia publiczna nie mogła poznać motywów, którymi kierował się sąd. Sąd trafnie przewidywał, że poznanie przez opinię publiczną uzasadnienia byłoby całkowitą kompromitacją.

Wyrok jest nieprawomocny i będzie wniesiona apelacja. Jednakże nasze działania obecnie będą skierowane na nakłonienie sądu, by ujawnił uzasadnienie wyroku. Wszyscy Polacy mają prawo dowiedzieć się, czemu władze naszego kraju zakazują mówienia, iż aborcja jest zabijaniem.

Jan Paweł II nie żyje. Z dzisiejszego wyroku sądu wynika jednak, że gdyby dalej był wśród nas, byłby ścigany przez państwo polskie za nauczanie o tym, że aborcja jest zabójstwem.

Jacek Kotula
Przemysław Sycz

Wyrok jest nieprawomocny i będzie wniesiona apelacja. Mam nadzieję, że Sąd Najwyższy swoim wyrokiem zagwarantuje wolność słowa w naszym kraju.

dr inż. Antoni Zięba
prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

Nasze inicjatywy