Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Okno życia po raz kolejny ratuje…życie

Fot. Wikimedia Commons

We wrocławskim oknie życia, prowadzonym przez siostry boromeuszki, znaleziono 6 sierpnia malutką dziewczynkę.

Dziecko urodziło się dzień wcześniej. Znaleziono przy nim kartkę: „Mam na imię Marysia”. Siostry dodały jeszcze drugie imię – Elżbieta.

Dziewczynka byłą w dobrym stanie, niemniej – zgodnie z procedurami – została zabrana przez pogotowie do szpitala na szczegółowe badania. Wobec dziecka zostanie uruchomiona procedura adopcyjna.

Marysia – Elżbieta jest siódmym dzieckiem znalezionym we wrocławskim oknie życia.

Okno zostało otwarte 23 września 2009 r. Znajduje się przy ul. Rydygiera 22-28, w budynku Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza – od 2008 r. funkcjonuje tu Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych.

W oknie życia matka może złożyć swoje dziecko, którym z różnych względów nie jest w stanie się opiekować. Kobieta nie jest poszukiwana. Dziecko może złożyć w tajemnicy przed bliskimi. Jest ono następnie objęte procedurą adopcyjną.

za: KAI

Nasze inicjatywy