Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

ONZ wzywa Polskę do likwidacji „okien życia”

Fot.: nazaretanki.krakow.pl

Komitet Praw Dziecka ONZ wzywa Polskę do likwidacji „okien życia”, które na terenie całej Europy uratowały setki dzieci.

„Okna życia” są specjalnym miejscem umożliwiającym matkom na anonimowe pozostawienie noworodka w bezpiecznym miejscu. W Polsce pierwsze „okno życia” otwarto 19 marca 2006 roku u sióstr nazaretanek w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 39 i oznaczono herbem Jana Pawła II.

Jednak Komitet Praw Dziecka domaga się od Unii Europejskiej ich delegalizacji, ponieważ naruszają one prawo dziecka do tożsamości i tym samym są niezgodne z Konwencją o prawach dziecka. Komitet Praw Dziecka wyraził także głębokie zaniepokojenie brakiem regulacji i rosnącą liczbą „okien życia” dla niemowląt, które pozwalają na anonimowe porzucenie dziecka.

Nie zgadza się z tym Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak – „Nie możemy likwidować alternatywy, która może uratować dziecku życie” – ocenia.

Jak zauważa konstytucjonalista Piotr Kwiecień, komitet ONZ instrumentalnie manipuluje zapisami Konwencji, gdyż prawo do życia jest prawem bezwzględnym i nie można mu przeciwstawiać prawa do poznania rodziców – „Każde działanie służące realizacji prawa do życia ma nadrzędny charakter nad innymi prawami. Manipulacja ONZ w tej sprawie przede wszystkim ma ten wymiar, że posługując się argumentem prawa stanu do poznania rodziców, neguje się prawo dziecka do życia. Ta pozorność i „pornografia intelektualna”, którą się urzędnicy ONZ posługują w tej sprawie, jest oczywista.”

Wprowadzenie zakazu „okien życia” byłoby bezprawiem legislacyjnym, ponieważ „…dobro naczelne i niezbywalne, jakim jest prawo do życia, zostałoby obalone przez manipulacyjne stosowanie innego rodzaju dobra stanu, jakim w tym przypadku jest prawo do poznania własnej tożsamości.” – ocenia mecenas Kwiecień.

Jak przyznaje Tomasz Terlikowski, apel Komitetu Praw Dziecka jest kolejnym dowodem na to, że ONZ pozostaje w służbie cywilizacji śmierci – „Trudno bowiem dostrzec w nim choćby ślad logiki, nie wspominając już o choćby najbardziej podstawowym odczuwaniu moralnym.”

W całych Niemczech funkcjonuje obecnie około 100 takich okien, w Polsce jest ich ponad 40, niemal tyle samo w Czechach, po mniej więcej 10 – we Włoszech, na Litwie, Rosji, Słowacji, Szwajcarii i Belgii.

 

JB
Źródło: naszdziennik.pl, fronda.pl

Nasze inicjatywy