Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Opieka okołoporodowa zamiast aborcji

Budynek ONZ w Nowym Yorku, Fot. Wikmedia Commons

Na forum ONZ trwają końcowe prace nad tzw. Celami Zrównoważonego Rozwoju, które mają być osiągnięte przez państwa członkowskie do 2030 r.

Wśród postulatów tych wymienia się osiągnięcie pełnego dostępu do tzw. „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych”. De facto chodzi tu m.in. o nieskrępowany dostęp do aborcji, w tym aborcji na życzenie.

Organizacja CitizenGO zachęca do podpisania petycji, której celem jest skłonienie polskiej delegacji MSZ do tego, aby to pojęcie promujące aborcję zostało zastąpione pojęciem uniwersalnego prawa kobiet do opieki okołoporodowej.

W petycji do MSZ możemy przeczytać m.in.

„Wiadomo, że szereg środowisk upatruje w sformułowaniu „prawa reprodukcyjne” również „prawa” do aborcji. W tym kontekście, szczególne wątpliwości budzą plany utworzenia przez ONZ systemu monitorującego dostępność i efektywność usług związanych ze „świadczeniami reprodukcyjnymi”. Wszystko to może skutkować powstaniem zinstytucjonalizowanej presji dodatkowo osłabiającej prawną ochronę życia dzieci na prenatalnym etapie ich rozwoju„.

Petycja kończy się apelem, by Polska poparła propozycję usunięcia spośród Celów w ramach Zrównoważonego Rozwoju, odniesień do „zdrowia i praw reprodukcyjnych i seksualnych” i zastąpiła je „postulatem promowania i upowszechniania uniwersalnego prawa kobiety do opieki okołoporodowej”.

Podpisz niniejszą petycję tutaj

Nasze inicjatywy