Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Ośrodek „Tuli Luli” dla porzuconych dzieci

Fot.: nenetus/FreeDigitalPhotos.net

W Łodzi powstanie ośrodek preadopcyjny. Poprowadzi go fundacja Gajusz. Opiekę znajdą tu dzieci z „okien życia” i te porzucone na szpitalnych oddziałach.

Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny „Tuli Luli” swoją działalność rozpocznie 1 października br. Znajdą w nim opiekę dzieci porzucone tuż po urodzeniu, wymagające specjalistycznej opieki i rehabilitacji. Placówka będzie także miejscem, w którym dzieci będą czekać na rozwiązanie ich spraw prawnych – tłumaczy Jolanta Kałużna, inicjatorka powstania ośrodka.

To pierwszy taki ośrodek w województwie łódzkim oraz trzeci w Polsce po województwach: śląskim i mazowieckim.

Głównym celem inicjatywy jest jak najszybsze przywrócenie dzieciom rodziny poprzez umożliwienie powrotu do rodziców biologicznych czy też powierzenie ich rodzinie adopcyjnej lub zastępczej.

– Rodzin zastępczych brakuje, a wszystkie te dzieci, które będą trafiać do naszego ośrodka to dzieci z porzucenia, dzieci z okien życia, albo ze szpitali – mówiła Jolanta Kałużna – To dzieci, które cierpią na traumę wczesnodziecięcą, wymagają olbrzymiej pracy, by potem, gdy trafią do rodzin adopcyjnych nie miały zaburzeń zachowania, zaburzeń osobowości, by te adopcje nie były rozwiązywane – dodaje.

Tworzenie i prowadzenie Interwencyjnych Ośrodków Preadopcyjnych zostało powierzone samorządom ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nie nakłada jednak na nie obowiązku utworzenia takiego ośrodka, dlatego to dopiero trzecia tego typu placówka w kraju.

Fundacja Gajusz wygrała konkurs na prowadzenie ośrodka dla organizacji pozarządowych ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Na prowadzenie ośrodka fundacja otrzyma środki od Zarządu Województwa Łódzkiego.

 

JB
Źródło: dzienniklodzki.pl

 

Nasze inicjatywy