Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Oświadczenie grupy Senatorów RP dotyczące Narodowego Dnia i Dnia Świętości Życia

Fot.: Katarzyna Czerwińska / WikimediaCommons

Oświadczenie
Senat RP 11.03.2016 r.

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia, obchodzonym zgodnie z uchwałą Sejmu RP 24 marca, a także Dniem Świętości Życia, obchodzonym 4 kwietnia, zwracamy się do wszystkich o uwzględnienie szczególnego charakteru tych dni.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej 24 marca Narodowym Dniem Życia czytamy, że jest on: „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych”.

Encyklika „Evangelium Vitae” wskazuje natomiast, że istotą Dnia Świętości Życia jest: budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji”.

Zwracamy się do instytucji państwowych, samorządów, szkół, organizacji pozarządowych, wspólnot, o uwzględnienie idei tych dni.

Zwracamy się szczególnie do rodzin, aby z okazji tych dni znalazły czas wspólne świętowanie i refleksję nad darem życia.

Janina Sagatowska Senator RP
Małgorzata Kopiczko Senator RP
Antoni Szymański Senator RP
Rafał Ślusarz Senator RP
Andrzej Kamiński Senator RP
Czesław Ryszka Senator RP
Jerzy Czerwiński Senator RP
Jan Maria Jackowski Senator RP
Aleksander Bobko Senator RP
Andrzej Pająk Senator RP

Nasze inicjatywy