Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Papież Franciszek o ochronie życia

Fot.: Casa Rosada

Papież Franciszek w swoim przemówieniu, które wygłosił na Wawelu apelował o ochronę życia.

Nawiązując do kwestii aborcji, Ojciec Święty mówił: „życie musi być zawsze przyjęte i chronione, od poczęcia aż do naturalnej śmierci i wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby je szanować”. Jednocześnie „dziecko nigdy nie może być postrzegane jako ciężar, lecz jako dar. Osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie mogą zostać pozostawione same sobie” – zaznaczył.

„Naród polski może liczyć na współpracę Kościoła katolickiego, aby w świetle zasad chrześcijańskich, które ukształtowały dzieje i tożsamości Polski, umiał – w zmienionych warunkach historycznych – postępować na swej drodze wierny swoim najlepszym tradycjom i pozostał pełen ufności i nadziei, także w chwilach trudnych. Życzę wszystkim tu obecnym spokojnej i owocnej służby dla dobra wspólnego. Niech Matka Boska Częstochowska ochrania i błogosławi Polsce” – zakończył Ojciec Święty.

JB
Źródło: wPolityce.pl

 

Nasze inicjatywy