Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Papież Franciszek: teorią gender ryzykujemy uczynienie kroku wstecz

Fot.: digitalart / FreeDigitalPhotos.net

W ostatnim czasie słowo „gender” robi zawrotną karierę. Próba przeprowadzenia rewolucji seksualnej w Polsce niesie za sobą katastrofalne skutki cywilizacyjne.

Podczas audiencji ogólnej papież Franciszek podjął temat różnicy między mężczyznami i kobietami oraz komplementarności płci. Na początku rozważania papież odwołał się do biblijnej Księgi Rodzaju, w której Bóg „po stworzeniu świata i wszystkich istot żyjących, stworzył dzieło sztuki, to znaczy istotę ludzką, którą uczynił na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę» (Rdz 1,27). Jak wszyscy wiemy, różnica płci jest obecna u różnych form życia, na długiej drabinie istot żyjących, ale tylko w mężczyźnie i kobiecie nosi ona w sobie obraz i podobieństwo Boga. Biblijny tekst powtarza to aż trzy razy w dwóch wersach! Mężczyzna i kobieta są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Wynika z tego, że nie tylko mężczyzna sam w sobie jest obrazem Boga i nie tylko kobieta sama w sobie jest obrazem Boga, ale także mężczyzna i kobieta, jako para, są obrazem Boga. Różnica między mężczyzną a kobietą nie ma na celu ich przeciwstawienia sobie lub podporządkowania, ale ma służyć ich jedności i rodzeniu nowych pokoleń, zawsze na obraz i podobieństwo Boga”.

„Kultura nowożytna i współczesna – kontynuował Papież – stworzyła nową przestrzeń wolności i głębi, dzięki której możemy wzbogacić nasze rozumienie tych różnic. Jednak wprowadziła ona także wiele wątpliwości i sceptycyzmu. Zastanawiam się na przykład, czy tak zwana teoria gender nie jest wyrazem frustracji lub rezygnacji, której celem jest zatarcie różnicy płci, ponieważ nie potrafi już się z nią skonfrontować. Tak, grozi nam uczynienie kroku wstecz. Usunięcie różnicy jest w rzeczywistości problemem, nie zaś rozwiązaniem.

By rozwiązać problemy w relacji, mężczyzna i kobieta powinni więcej ze sobą rozmawiać i wzajemnie się słuchać, lepiej się poznawać i bardziej darzyć wzajemną miłością. Muszą traktować siebie z szacunkiem i przyjaźnie współpracować. Na tych ludzkich fundamentach, wspieranych łaską Boga, możliwe jest zbudowanie jedności małżeńskiej i rodzinnej na całe życie. Więź małżeńska i rodzinna jest czymś poważnym, i jest tym dla wszystkich, nie tylko dla wierzących. Chciałbym przestrzec intelektualistów, by nie zaniedbywali tego tematu, traktując go jako coś drugorzędnego, gdy chodzi o zaangażowanie na rzecz społeczeństwa bardziej wolnego i sprawiedliwego”.

Papież wskazał następnie na rolę kobiety w społeczeństwie: „Niewątpliwie musimy zrobić o wiele więcej na rzecz kobiety, jeśli chcemy na nowo umocnić wzajemność między mężczyznami a kobietami. Potrzeba, by kobieta nie tylko była bardziej słuchana, ale aby jej głos miał rzeczywisty ciężar i autorytet uznany w społeczeństwie i Kościele”.

Dodał, że sposób, w jaki Jezus poważał kobietę, jest dla nas światłem oświetlającym długą drogę, z której do tej pory przeszliśmy tylko kawałek. „Nie zrozumieliśmy jeszcze dogłębnie tego, co może dać nam geniusz kobiety, tego co kobieta może dać społeczeństwu i także nam samym”. Podkreślił, iż kobiety umieją patrzeć na rzeczy innymi oczami i że ich spojrzenie uzupełnia sposób patrzenia mężczyzn. „Tą drogą należy iść bardziej kreatywnie i śmiało” – zachęcił papież.

JB
Źródło: Newsletter Bioetyczny

Nasze inicjatywy