Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Papież Franciszek utworzył Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia

Fot. Wikimedia CommonsPapież Franciszek, fot. Wikimedia Commons

W Watykanie opublikowano list apostolski Papieża Franciszka w formie motu proprio powołujący do życia nową watykańską instytucję. Będzie ona miała specjalny status i formę. Jej oficjalna nazwa to: Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Oficjalnie rozpocznie swoją działalność 1 września.

„Kościół, troskliwa matka, zawsze, na przestrzeni wieków, troszczył się i otaczał szacunkiem świeckich, rodziny i życie, objawiając miłość miłosiernego Zbawiciela wobec ludzkości” – pisze Papież Franciszek w dokumencie. Podkreśla również, że z tego właśnie powodu trzeba zwracać uwagę na to, by dykasterie Kurii Rzymskiej odpowiadały warunkom naszych czasów i były dostosowane do potrzeb Kościoła powszechnego. W sposób szczególny musi to dotyczyć świeckich, rodziny i życia. Potrzebują one wsparcia i pomocy „by były aktywnymi świadkami Ewangelii w naszych czasach i wyrazem dobroci Odkupiciela” – czytamy w motu proprio.

4 czerwca Papież Franciszek zatwierdził „ad experimentum” na wniosek Rady Kardynałów statut nowej dykasterii. W jej skład wejdą obecne papieskie rady ds. świeckich i ds. rodziny. Połączona z nią będzie również Papieska Akademia Życia. Do kompetencji nowej dykasterii należeć będą te sprawy, które mają związek z promocją i ochroną życia, apostolstwem świeckich oraz duszpasterstwem rodziny i jej misją.

Ojciec Święty mianował prefektem nowej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia bp. Kevina Josepha Farrella, dotychczasowego ordynariusza Dallas w Stanach Zjednoczonych. Nominat ma 68 lat i jest urodzonym w Dublinie Irlandczykiem. 28 grudnia 2001 r. Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji waszyngtońskiej, gdzie był m.in. moderatorem tamtejszej kurii i wikariuszem generalnym archidiecezji. 6 marca 2007 r. Benedykt XVI ustanowił go biskupem diecezji Dallas w Teksasie.

 

JB
Źródło: Radio Watykańskie

 

Nasze inicjatywy