Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Papież powołał fundację wspierającą szkolnictwo katolickie

Foto.: Korea.net / Wikimedia Commons

Ojciec Święty powołał do życia watykańską fundację Gravissimum educationis, która będzie wspierać rozwój szkolnictwa katolickiego na świecie.

Okazją powstania fundacji była 50 – ta rocznica promulgowania soborowej deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim „Gravissimum educationis”.

Papieski dekret nie precyzuje zadań powstałej instytucji. Przypomina jedynie znaczenie edukacji w życiu każdego człowieka, a także fakt, że jest ona głęboko związana z misją, którą Chrystus dał Kościołowi, aby głosił Jego zbawienie i wszystko w Nim odnowił.

Fundacja Gravissimum educationis powstała z inicjatywy Kongregacji Edukacji Katolickiej.

 

JB
Źródło: radiovaticana.va

Nasze inicjatywy