Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Papież wzywa do modlitwy za dzieci nienarodzone

Fot.: Christoph Wagener/Wikimedia Commons

Papież Franciszek wezwał wszystkich wiernych do modlitwy za dzieci, które są „w niebezpieczeństwie” z powodu groźby przerwania ciąży. Wezwanie zostało wygłoszone w obchodzony w niedzielę we Włoszech Dzień dla Życia.

W rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański papież Franciszek zwracając się do tysięcy wiernych zebranych na placu św. Piotra przypomniał, że tegoroczny Dzień Życia obchodzony jest pod hasłem „Kobiety i mężczyźni dla życia za przykładem świętej Teresy z Kalkuty”. Nawiązując do tego hasła Papież podkreślił, że każde życie jest święte – zarówno życie dziecka, które ma się urodzić, jak i osoby bliskiej śmierci.

„Każde życie jest święte. Niech nikt nie zostanie zostawiony sam sobie i niech miłość obroni sens życia” – mówił papież Franciszek.

Franciszek zachęcił do rozwijania kultury życia jako odpowiedzi na logikę odrzucenia i zapaści demograficznej. „Nieśmy kulturę życia jako odpowiedź na logikę odrzucania i na niż demograficzny; bądźmy blisko i módlmy się za dzieci, które znalazły się w niebezpieczeństwie przerwania ciąży, jak również za osoby u schyłku życia” – wezwał Ojciec Święty.

„Przyłączam się do apelu włoskich biskupów o odważną akcję edukacyjną na rzecz życia ludzkiego. Każde życie jest święte” – podkreślił.

Papież pozdrowił włoski Ruch Obrońców Życia, wykładowców rzymskich uniwersytetów i wszystkich tych, którzy „współpracują na rzecz wychowania nowych pokoleń, aby były zdolne budować społeczeństwo gościnne i godne każdej osoby”.

 

JB
Źródło: radiomaryja.

Nasze inicjatywy