Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Pierwszy etap rozwoju człowieka!

Prof. Andrzej Kochański, Fot. youtube.pl

„Embrion jest najwcześniejszym stadium rozwoju biologicznego człowieka, ponieważ zawiera cały jego zapis genetyczny” – przypomniał genetyk, prof. Andrzej Kochański, podczas zebrania Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych.

„Określenie tego statusu, czyli zdefiniowanie, czym on jest, to kwestia fundamentalna, ponieważ determinuje całą dyskusję poświęconą zapłodnieniu i rozwojowi ludzkiej osoby” – dodał genetyk.

Od chwili połączenia się dwóch genomów nie ma w rozwoju człowieka żadnego innego ważnego momentu. W ujęciu biologicznym embrion jest zatem najwcześniejszym stadium rozwoju ludzkiej osoby, ponieważ jest to już zdeterminowany w pełni zestaw informacji genetycznych, które z czasem są jedynie realizowane.

„Embrion nie jest ani rzeczą, ani tkanką, gdyż żadna tkanka nie ma takich możliwości rozwojowych, które charakteryzują embrion, a więc w tym przypadku trudno mówić o kwestii własności” – zaznaczył Kochański.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych zajmował się także kwestią śmierci mózgowej i kryteriów śmierci. Jest to istotne ze względu na toczącą się wciąż dyskusję dotyczącą momentu, w którym istnieje możliwość pobrania narządów życiowych od dawcy w celu ich przeszczepu innej osobie potrzebującej.

Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych istnieje od 18 czerwca 2008 r.

za: ekai.pl

Nasze inicjatywy