Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Polacy w Paryżu bronią godności życia człowieka od poczęcia

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. odbędzie się w Paryżu „Marsz dla Życia”. To będzie juz dziewiąta tego typu manifestacja wszystkich środowisk odrzucających postępującą kulturę śmierci przejawiającą się w dokonywaniu masowych aborcji.

Organizatorami paryskiego Marszu dla Życia są francuskie organizacje i stowarzyszenia opowiadające się za bezwarunkowym prawem do życia.

Paryski Marsz dla Życia związany jest również z potężną manifestacją przeciwko projektowi legalizacji „małżeństw” homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci, który Francuski rząd ma zamiar przyjąć w pierwszym półroczu tego roku. Socjalistyczny rząd francuski chce wpisać do kodeksu cywilnego definicję małżeństwa w następującym brzmieniu: „Małżeństwo zawierają dwie osoby różnej płci lub tej samej płci”. W ten sposób, bez jakiejkolwiek innej zmiany ustawodawstwa, związki jednopłciowe zyskałyby te same prawa co małżeństwa, w tym do adopcji dzieci. Sprzeciw wobec tzw. małżeństwa dla wszystkich połączył chrześcijan, żydów i muzułmanów, stowarzyszenia rodzinne, środowiska republikańskie, a nawet część organizacji skupiających homoseksualistów.

Na paryski Marsz dla Życia wybiera również się blisko 60 osobowa grupa  obrońców życia z Polic i Szczecina. Młodzież skupiona wokół Bractwa Małych Stópek i Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinie oraz przedstawiciele Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia wesprą swoją obecnością francuskie działania na rzecz obrony godności człowieka od poczęcia.

Nasze inicjatywy