Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Polecamyna konferencję „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie” – 26 maja 2018 r.

26 maja serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej pt. „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”.

Inspiracjami do organizacji Konferencji jest 50. rocznica ogłoszenia Encykliki Humanae Vitae oraz 25 lat działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska.

Konferencja odbędzie się w Dzień Matki 26 maja 2018 w Auli im. Roberta Schumana w budynku Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3).

Konferencję poprzedzi Msza św. sprawowana o godz. 8:00 pod przewodnictwem JE Kazimierza Kardynała Nycza w kościele akademickim św. Józefa.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

  • Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  • Ks. Kard. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski
  • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW
  • Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Organizatorami wydarzenia są:

  • Wydział Studiów nad Rodziną UKSW,
  • Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska,
  • Instytut Papieża Jana Pawła II
  • Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

Podczas konferencji będziemy sięgać do genezy Encykliki Humanae Vitae oraz dyskutować nad jej aktualnością w XXI wieku.

Naszymi gośćmi będą Ks. prof. Gilfredo Marengo z Papieskiego Instytutu Teologicznego Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie w Rzymie oraz Elisabeth Rötzer – córka prof. Josefa Rötzera, który jest założycielem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny w Austrii.

Konferencja naukowa

Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

  • 50 rocznica ogłoszenia encykliki Humanae vitae
  • 25 lat działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska

Warszawa, 26 maja 2018 r.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3,
Auditorium Maximum (budynek nr 21), Aula Roberta Schumana

Program:

8.oo – Msza św. pod przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza
9.oo – Konferencja prasowa
9.oo – Rejestracja
9.3o – Otwarcie konferencji: Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, Elżbieta Gołąb – Prezes INER
10.oo – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un „caso serio” nella Chiesa post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus” Ks. prof. Gilfredo Marengo – Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym
10.3o – Kardynał Karol Wojtyła a encyklika Humanae vitae  Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
11.oo – Profesor Joseph Rötzer – wkład w tworzenie Encykliki Humanae vitae oraz działania późniejsze – Elisabeth Rötzer, Austria
11.3o – Nieprzemijające przesłanie Humanae vitae – panel dyskusyjny – prowadzi red. naczelny Salve TV Mateusz Dzieduszycki


Red. Tomasz Terlikowski
Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba – WT-UAM w Poznaniu
Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – KPSW w Bydgoszczy
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – WSR – UKSW

13.00 – przerwa na kawę
13.3o – wykłady w dwóch sekcjach tematycznych:

SEKCJA I

Humanae vitae – wyzwanie XXI wieku – Moderator: Michał Gołąb, INER

13.3o – Teologiczno-moralny wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa – Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba, WT-UAM w Poznaniu
14.oo – Wartość przesłania Humanae vitae dla edukacji. Nauczanie papieskie – Ks. dr hab. prof. UKSW Zdzisław Struzik – WSR – UKSW
14.3o – Panel dyskusyjny: prowadzenie Michał Gołąb, INER

uczestnicy panelu:
Ks. dr Józef Młyński, UKSW
Dr Grażyna Koszałka, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej,
Dr Agnieszka Chrobak, INER, PAN,
Red. Paweł Zuchniewicz,
Beata i Michał Pielorz (INER)

SEKCJA II

Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej. Nowe standardy – Moderator: ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Biały

13.25 – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un „caso serio” nella Chiesa post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus” w Kościele post-soborowym) – Ks. prof. Gilfredo Marengo, Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym
13.45 – Chrześcijański feminizm jako odpowiedź w trosce o godność kobiety – Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, WSR – UKSW
14.05 – Kryzys opieki okołoporodowej w Niemczech – Ks. dr hab. Artur Żuk, KU Eichstätt-Inglostadt, Niemcy
14.25 – Encyklika Humanae vitae w obronie godności rodzicielstwa – Dr Bożena Bassa, WSR – UKSW
14.40 – Przemoc w opiece okołoporodowej a konwencja stambulska: uwagi bioetyka w 50 lat po publikacji encykliki Humanae vitae – Ks. dr hab.- prof. UKSW Stanisław Biały, WSR – UKSW
15.00 – Ruchy pro-life na terenie i w Kościele na Słowacji – Ks. Doc. JCDr. František Čitbaj, Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologii Grekokatolickiej, Słowacja
15.15 – Wdrażanie standardów opieki okołoporodowej – trudności i wyzwania – Dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny
15.30 – Standardy opieki okołoporodowej na Ukrainie – Dr Eugeniusz Bilonozhko, Katedra Socjologii, Kijowski Uniwersytet Ekonomiczny im Wadyma Getmana, Ukraina
15.45 – Poród naturalny dla rodzącej kobiety i rodzącego się dziecka – Mgr Irena Chołuj, Stowarzyszenie na Rzecz Rodzenia i Karmienia
16.oo – przerwa na obiad
17.oo – warsztaty Elisabeth Rötzer – Rötzerowska wizja płodności małżonków (warsztaty w języku niemieckim z udziałem tłumacza)
19.oo – zamknięcie Konferencji

 

Nasze inicjatywy