Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Polska lekarka broni życia w Norwegii – traci pracę

Fot.: jk1991 / FreeDigitalPhotos.net

Polska lekarka Katarzyna Jachimowicz pracująca w Sauherad powołując się na klauzulę sumienia została zwolniona z pracy.

Katarzyna Jachimowicz została wyrzucona z pracy z powodu odmawiania swoim pacjentkom zakładania spirali domacicznych, jest to jedna z metod antykoncepcyjnych. Polska lekarka odmawiała także wydawania skierowań na zabiegi przerywania ciąży.

Polka została zatrudniona na stanowisku lekarza rodzinnego w 2011 roku. Przy podpisywaniu kontraktu zastrzegła sobie prawo o zastosowaniu klauzury sumienia w sytuacjach, kiedy będą niezgodne z jej etyką i przekonaniami. Dotyczyć to miało między innymi wydawania skierowania na aborcję lub zakładanie spirali domacicznych. To niestety nie zostało zaprotokółowane, ale kierownictwo Gminy Sauherad ustnie wyraziło zgodę na zgłoszone zastrzeżenie.

W dniu 03 grudnia 2015 Krystyna Jachimowicz otrzymała z gminy wypowiedzenie następującej treści:

„Wypowiedzenie uzasadnia się tym, że nie chce Pani zakładać spirali pacjentkom, które sobie tego życzą. Gmina Sauherad jest zdania, że założenie spirali jest jednym z obowiązków wynikających z umowy z lekarzem rodzinnym, a zatem odmowa z Pani strony jest naruszeniem obowiązków wynikających z umowy, por. ustawa o usługach służby zdrowia i opieki zdrowotnej wraz z przepisami wykonawczymi. Naruszenie to oceniane jest na tyle poważnie, że kwalifikuje się na wypowiedzenie.”

Przypadek polskiej lekarki jest pierwszym tego rodzaju w Norwegii, kiedy to lekarz powołując się na klauzule sumienia traci pracę.

Nasza lekarka nie zmieniła swojego stanowiska i powołując się na dokumenty międzynarodowe będzie bronić swoich praw, a konkretnie prawa do wolności sumienia przed sądem. Wytoczenie sprawy państwu norweskiemu o nieprawne wypowiedzenie pracy będzie niezwykle kosztowne.

Zdaniem p. Jachimowicz Norwegia zakazując lekarzom stosowania klauzuli sumienia narusza w ten sposób art. 9 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka:

„Artykuł 9. Wolność myśli, sumienia i wyznania

  1. Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swego wyznania lub przekonań przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i czynności rytualne.
  2. Wolność uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może podlegać jedynie takim ograniczeniom, które są przewidziane przez ustawę i konieczne w społeczeństwie demokratycznym z uwagi na interesy bezpieczeństwa publicznego, ochronę porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób.”

Życie człowieka zaczyna się w momencie poczęcia, a dobry lekarz powinien stosować etykę Hipokratesową. Hipokrates, grecki lekarz żyjący VI wieki przed Chrystusem, sformułował zasadę: lekarz ma chronić życie od poczęcia. I do tego stosuje się nasza Lekarka.

 

JB
Źródło: gość.pl

 

Nasze inicjatywy