Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prawe sumienie lekarzy

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 15 grudnia 2014 r. odbyła się sesja naukowa pt. „Prawe sumienie w zawodach zaufania publicznego” z udziałem dr med. Wandy Półtawskiej oraz prof. dr. hab. med. Bogdana Chazana. Organizatorem spotkania była Katedra Psychopedagogiki KUL.

Prof. Bogdan Chazan w swoim wystąpieniu mówił otwarcie, że lekarz powinien zawsze stawać w obronie życia i być adwokatem dobra człowieka. Jednak współcześnie uważa się, że lekarz nie wykonuje autonomicznego zawodu, lecz jest „człowiekiem do wynajęcia”. – Można go zatem wynająć do spełniania swoich zachcianek – mówił z żalem profesor. Obecnie preferowani są lekarze neutralni ideologicznie i religijnie, bez poczucia wartości. Powoduje to powszechną tendencję spadku zainteresowania zawodami lekarza ginekologa, położnej czy pielęgniarki. W opinii prelegenta, prawo może ograniczać wolność człowieka, ale nie jego sumienie. Klauzula sumienia nie dotyczy tylko lekarzy, położnych i pielęgniarek, lecz także konkretnych szpitali. – Ludziom wydaje się, że szpital nie ma sumienia. Jednak każdy szpital powinien mieć swoje cele, tradycje i wartości – mówił.

Profesor uważa, że jako dyrektor szpitala nie przestaje się być lekarzem odpowiedzialnym za życie pacjentów. – Lekarz nie może korzystać z encykliki w domu, a z encyklopedii w pracy – dodał.

Do udziału w konferencji była zaproszona także dr Wanda Półtawska, lekarka i przyjaciółka św. Jana Pawła II, jednak ze względu na zły stan zdrowia nie mogła przybyć na uczelnię. W przesłanym nagraniu wystąpienia stwierdziła kilkukrotnie, że „lekarz powinien rozumieć swoje zadanie wobec pacjentów, ale i świata”. Jej zdaniem, „in vitro” to „apogeum pychy lekarza, który odrzuca Boga, chcąc go zastąpić”. Tym samym niektórzy lekarze pokazują swoją ignorancję wobec etyki i moralności. – Medycyna rości sobie prawo do decydowania, kto może być ojcem i matką, a w tym przejawia się pycha człowieka – ostrzegała Półtawska. W swoim wystąpieniu kilkukrotnie podkreśliła też, że pacjentów nie wolno traktować jak rzeczy, lecz jako podmiot wszelkich wysiłków. Lekarz ma współcierpieć i być oparciem dla pacjenta.

Joanna Banasik
Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Nasze inicjatywy