Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Proaborcyjny raport odrzucony

Fot. Wikimedia CommonsFot. Wikimedia Commons

Parlament Europejski odrzucił tzw. raport Zuber, będący rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej.

Dokument autorstwa Inês Zuber został odrzucony zaledwie 9 głosami (298 do 289 głosów).

W sprawozdaniu postulowano wprowadzenie „prawa do aborcji”. Jego przyjęcie wzmocniłoby ataki na takie państwa jak Polska, które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju.

„Prawo do aborcji” jest traktowane w odrzuconym raporcie jako jedno z praw reprodukcyjnych, co jest sprzeczne ze stanowiskiem Polski. Nasze państwo nie uznaje takiej perspektywy w traktowaniu aborcji.

Raport promował również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych a także zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem.

10 grudnia 2013 r. Parlament Europejski odrzucił inny proaborcyjny raport autorstwa Edit Estreli. W dokumencie domagano się powszechnego dostępu do aborcji i wprowadzenia obowiązkowej permisywnej edukacji seksualnej (typu B).

Postulaty zawarte w zarówno raporcie Estreli i raporcie Zuber są sprzeczny z prawem traktatowym UE, Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE.

za: ordoiuris.pl

Nasze inicjatywy