Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prof. Bogdan Chazan oczyszczony z zarzutów

Nie ma podstaw do popełnienia przewinienia zawodowego przez prof. Bogdana Chazana uczestniczącym w leczeniu pacjentki, której w warszawskim szpitalu im. Świętej Rodziny odmówiono zabicia swojego nienarodzonego dziecka.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej umorzył postępowanie dotyczące lekarzy uczestniczących w leczeniu pacjentki w szpitalu im. Świętej Rodziny w Warszawie, której odmówiono przeprowadzenia aborcji. Dyrektorem placówki był wówczas prof. Bogdan Chazan.

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej dr Grzegorz Wrona poinformował, że w świetle zgromadzonych materiałów i aktualnego stanu prawnego brak jest podstaw do przedstawienia lekarzom uczestniczącym w leczeniu pacjentki zarzutów przewinienia zawodowego. W związku z tym umorzył postępowanie wyjaśniające w tej sprawie.

W czasie postępowania zgromadzono obszerny, liczący blisko 1000 stron, materiał dowodowy, obejmujący przesłuchania kilkunastu świadków i stron postępowania, opinie ekspertów, szczegółowe analizy dokumentacji medycznej.

Prof. Chazan 2014 roku powołując się na klauzulę sumienia odmówił dokonania aborcji. Odmowa zabicia dziecka była powodem skierowania przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza skargi na Profesora do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz 21 lipca zwolniła profesora z funkcji dyrektora Szpitala św. Rodziny w Warszawie, a w placówce przeprowadzono kilka kontroli. 3 lipca 2014 roku Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył karę 70 tysięcy złotych na Szpital św. Rodziny. Obecnie profesor domaga się przywrócenia na wcześniej piastowane stanowisko przed sądem pracy.

Lekarz nie ukrywa dziś swojego zadowalania z decyzji Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

„Czekałem na tą satysfakcję prawie rok i ogarnia mnie radość. Żądam przywrócenia na poprzednie stanowisko. Muszę jednak powiedzieć, że tu nie chodzi o stanowisko, a o zasadę, o pewien symbol. Chodzi o to, aby tę niesprawiedliwą, niesłuszną i moralnie wątpliwą decyzję odwołać. Mam nadzieję, że pani prezydent Warszawy – wcześniej czy później – spostrzeże, że decyzja, którą podjęła jest niesłuszna prawnie, nieodpowiedzialna, że w istocie promuje przemysł aborcyjny” – podkreślił prof. Bogdan Chazan.

Ani decyzja prokuratury, ani tym bardziej Naczelnej Rady Lekarskiej nie przekonuje prezydent Warszawy. Hanna Gronkiewicz-Waltz zbagatelizowała orzeczenie środowiska lekarskiego.

„Naczelna Rada Lekarska jest pewną korporacją, i taka jest zasada wszystkich korporacji zawodowych, że bronią swoich członków. W związku z tym w ogóle mnie nie dziwi to orzeczenie” – mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W ubiegłym roku zgodnie z państwowymi danymi życie straciło 1800 dzieci. Wcześniej statystyki były o połowę niższe.

JB
Źródło: radiomaryja.pl, fronda.pl

 

Nasze inicjatywy