Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Prośba o modlitwę za nienarodzone dzieci

Mary Wagner, fot. LifeNews.com

Potrzebna jest modlitwa w intencji rozprawy apelacyjnej, Mary Wagner, która odbędzie się 21 września 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Superior Court of Justice Courthouse przy 361 University Avenue w Toronto.

Mary Wagner osobiście wyjaśnia:

„Mój prawnik prosi sędziego o dopuszczenie dowodu na piśmie złożonego przez naszych biegłych sądowych – to, co powiedzieliby w sądzie. Oni nie będą uczestniczyć osobiście ponieważ w tym miejscu nie będzie przygotowane dla nich forum, na którym wypowiadaliby się. Wiemy, że kilka osób planuje uczestnictwo. Aż do samego dnia rozprawy trudno stwierdzić ile osób będzie uczestniczyć. Również odbywa się ważne zebranie rodziców dotyczące edukacji ich dzieci… To spotkanie nastąpi w czasie przerwy naszej rozprawy, więc mam nadzieję, że niektórzy przybędą przed rozprawą i następnie wezmą udział w wiecu dotyczącym edukacji. Mamy nadzieję, że na Mszę św. przybędzie jak największe grono”.

Mary Wagner informuje i zaprasza:

„W dniu 21 września o godzinie 1:10 po południu w kaplicy Świętego Szczepana w centrum Toronto ofiarowana będzie Msza św. w intencji rozprawy sądowej w imieniu nienarodzonych dzieci. Proszę przyłącz się do modlitwy w dniu św. Mateusza !”

Jeszcze jedno piękne świadectwo Mary Wagner, solidarnej z naszą Ojczyzną:

„Poprosiłam wiele osób o modlitwę za Polskę, za proponowaną ustawę o całkowitym zakazie aborcji, innymi słowy ustawę, która będzie chronić każde dziecko, które Bóg stworzył. Niech Bóg sprawi, by przywódcy polityczni lękali się Boga i rozwiał ich obawy przed ludźmi”.

 

Nasze inicjatywy