Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Protest w sprawie „Golgoty Picnic” w Krakowie

Archidiecezja Krakowska oraz Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej stanowczo protestują przeciwko wystawianiu w stolicy Małopolski „Golgoty Picnic”.

Stanowisko Archidiecezji Krakowskiej:

Archidiecezja krakowska wyraża zdecydowany protest wobec wystawiania w papieskim mieście pseudosztuki „Golgota picnik” o wyraźnych znamionach pornograficznych, obrażających uczucia religijne katolików.

Apel o bojkot pseudosztuki – której wystawienie ma się odbyć w Teatrze Starym i Nowym – kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, ufając, że odtwórcy wycofają się z zamierzonego przedsięwzięcia.

Jest czymś zadziwiającym i niezrozumiałym, że pseudoartystyczna prezentacja obrażająca uczucia religijne ma się odbyć w tetrze podlegającym pod kuratelę ministerstwa kultury.

Ks. Robert Nęcek
Rzecznik Prasowy Archidiecezji Krakowskiej

Protest w sprawie „Golgoty Picnic” w Krakowie

Nie tak dawno przeżywaliśmy wszyscy dzień kanonizacji św. Jana Pawła II. Wydawać by się mogło, że będzie to okazja do zjednoczenia całego narodu i czerpania z bogactwa duchowego naszego Wielkiego  Rodaka. Niestety,  zamiast tego obserwujemy  coraz częściej ataki na nas, wierzących – wyszydzanie naszej wiary, a nawet  samego Boga, czego dowodem jest obrazoburczy spektakl „Golgota Picnic”. Z przykrością dowiedzieliśmy się, że ma być on odczytany, a potem przedstawiona jego filmowa rejestracja w „Teatrze Nowym” i „Teatrze Starym” w Krakowie.

Wyrażamy nasz stanowczy protest  wobec tego faktu!

Jesteśmy ludźmi  wierzącymi, obywatelami Polski, w której wiara chrześcijańska jest głęboko wpisana w kulturę i tradycję. Mamy konstytucyjne prawo domagać się poszanowania naszych przekonań i nie możemy milczeć, gdy obraża się to, co dla nas w życiu najcenniejsze. Tym bardziej, że dotacje na kulturę są czerpane również z naszych podatków.

Św. Jan Paweł II mówił podczas IV Pielgrzymki do Polski w 1991 r:

„Potrzeba wiele wzajemnej życzliwości i dobrej woli, ażeby się dopracować takich form obecności tego, co święte w życiu społecznym i państwowym, które nikogo nie będą raniły i nikogo nie uczynią obcym we własnej ojczyźnie, a tego niestety doświadczaliśmy przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Doświadczyliśmy tego wielkiego, katolickiego getta, getta na miarę narodu. Zarazem więc my, katolicy, prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia: że bardzo wielu spośród nas czułoby się nieswojo w państwie, z którego struktur wyrzucono by Boga, a to pod pozorem światopoglądowej neutralności”.

„Zatem my, katolicy prosimy o wzięcie pod uwagę naszego punktu widzenia” i prosimy osoby odpowiedzialne o zrezygnowanie z odczytu i projekcji „Golgoty Picnic”, abyśmy po 25 latach wolności nie czuli się w naszym kraju jak ludzie drugiej kategorii.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z  Doradcami Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej

Nasze inicjatywy