Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Reakcja PFROŻ na podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o in vitro

Logo PFROŻ

Po podpisaniu przez ustępującego prezydenta Bronisława Komorowskiego ustawy o in vitro, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wyraziła swój stanowczy sprzeciw. Ustawa dotycząca procedury in vitro, pod pozorem leczenia niepłodności – „narusza konstytucyjne gwarancje ochrony ludzkiego życia, poszanowania jego godności i prawa do wychowania w rodzinie naturalnej”.

 

Poznań, dnia 22 lipca 2015 r.

Nie zgadzamy się na obniżenie standardów ochrony życia, zdrowia i prawa do wychowania przez rodziców biologicznych w ustawie o in vitro”

 

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy legalizującej procedurę in vitro, wyrażamy raz jeszcze stanowczy sprzeciw wobec zawartych w niej zapisów. Pod pozorem leczenia niepłodności, obniża ona standardy ochrony zdrowia i życia ludzkiego w Polsce oraz uderza w prawo dziecka do wychowania przez biologicznych rodziców, a także wiedzy o swoich rodzicach. Narusza ona konstytucyjne gwarancje ochrony ludzkiego życia, poszanowania jego godności i prawo do wychowania w rodzinie naturalnej.

Niszczenie tzw. nadliczbowych ludzkich embrionów czy ich eugeniczna selekcja są rozwiązaniami nie do przyjęcia w świecie, który chce szanować autentyczne prawa człowieka.

Współczesna wiedza nie pozostawia wątpliwości, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Zobowiązuje to do ochrony tego życia i zapewnienia warunków do jego rozwoju. In vitro jest procedurą, która przedmiotowo traktuje ludzkie życie, i w takim kształcie, jaki przewiduje przyjęta ustawa, powołuje jedno życie kosztem wielu.

W pełni solidaryzujemy się ze stanowiskiem Prezydium Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, które przypomina, że: „To wiedza medyczna, a nie światopogląd religijny każe chronić każde życie ludzkie od chwili poczęcia. Osoby wierzące w Chrystusa nie mogą – pod żadnym pozorem – popierać godzącej w życie ludzkie ustawy o „in vitro”, jeżeli chcą pozostać w pełnej wspólnocie wiary. Zwracamy na to raz jeszcze uwagę, aby nikt nie zasłaniał się niewiedzą czy niezrozumieniem, co do konsekwencji podejmowanych decyzji, które zaprzeczają godności i wartości życia ludzkiego.”

Do Parlamentarzystów, którzy nie godzą się na łamanie praw człowieka, gwarantowanych Konstytucją, apelujemy o niezwłoczne skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia
zrzeszającej 87 organizacji prorodzinnych

(-) dr Paweł Wosicki – prezes (-) dr inż. Antoni Zięba – wiceprezes

(-) Antoni Szymański – wiceprezes (-) Ewa Kowalewska – członek Zarządu

(-) Anna Dyndul – sekretarz

Nasze inicjatywy