Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Rekordowa liczba podpisów za życiem

Komitet inicjatywy „Zatrzymaj aborcję” złożył 30 listopada 2017 roku w Sejmie obywatelski projekt ustawy, który wykreśla z prawodawstwa przesłankę eugeniczną. Pod wnioskiem podpisało się ponad 830 tys. osób.

„Liczymy, że Sejm niezwłocznie zajmie się tą ustawą. Mamy nadzieję, że uchwali prawo, które pozwoli ocalić ponad 1000 dzieci rocznie, zabijanych na skutek podejrzenia o niepełnosprawność” – powiedziała inicjatorka projektu Kaja Godek.

Cała akcja powstała z inicjatywy Fundacji „Życie i Rodzina” oraz CitizenGO Polska, której wolontariusze na co dzień działają w całej Polsce, organizując akcje w obronie nienarodzonych dzieci oraz tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Od chwili złożenia podpisów w Sejmie parlament ma trzy miesiące na wyznaczenie terminu pierwszego czytania projektu ustawy, zatem powinno to nastąpić do 28 lutego 2018 roku.

W 2016 roku ze względu na podejrzenie choroby lub niepełnosprawności zabito w Polsce legalnie 1042 dzieci. Aborcje eugeniczne są najbardziej brutalne ze wszystkich aborcji, wykonywane na dużych i znacznie rozwiniętych dzieciach w 4, 5 i 6 miesiącu ciąży (wcześniej trudno o diagnozę!), bez podania dziecku znieczulenia. Z aborcji tych mogą się urodzić żywe dzieci, których potem nie reanimuje się, ale czeka się, aż po wielu godzinach umrą.

Zgodnie z obowiązującym dziś prawem aborcji dokonuje się przeważnie na dzieciach, które mogłyby żyć długo i być szczęśliwe: nie tylko dzieciach z zespołem Downa i Turnera, ale także niepełnosprawnych fizycznie oraz dzieciach z pochopnie postawioną radykalną diagnozą.

Projekt #ZatrzymajAborcję nie zmienia nic w kwestii:

  • punktów niedotyczących bezpośrednio aborcji z przyczyn eugenicznych,
  • osób podlegających karaniu za aborcję ani wymiaru kary,
  • wykonywania badań prenatalnych.

Tym ostatnim odbiera funkcję testu, na podstawie którego można zabić dziecko, a przywraca im naturalny diagnostyczno-terapeutyczny charakter. Ponieważ część lekarzy obawia się kierować kobiety na badania prenatalne w obawie, aby ich wynik nie stał się podstawą do aborcji, likwidacja możliwości zabijania dzieci za zły stan zdrowia może przyczynić się do tego, że badania prenatalne będą łatwiej dostępne. Lekarze nie będą się już bali ich zlecać.

Projekt koncentruje się na usunięciu jednej przesłanki aborcyjnej, aby jak najszybciej zabezpieczyć przed zabiciem możliwie dużą liczbę dzieci. Ratowanie konkretnych ludzi jest w nim priorytetem.

Projekt jest niezależny od działań pomocowo-osłonowych proponowanych przez państwo w odrębnych ustawach, gdyż działania osłonowe nigdy nie zastąpią ochrony prawnej życia.

Każdego dnia w wyniku legalnej aborcji ginie średnio troje dzieci podejrzewanych o chorobę. Trzeba powstrzymać zabijanie niewinnych dzieci.

 

JB
Źródło: zatrzymajaborcje.pl, gosc.pl

 

Nasze inicjatywy