Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Rodzina miejscem pojednania

Fot.: Biuro Poselskie Jadwigi Wiśniewskiej

W niedzielę, 18 października 2015 r., odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Rodzina miejscem pojednania”. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin w Leśniowie.

Organizatorami konkursu był o. Jerzy Kielech – przeor Sanktuarium oraz Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Krystyna Jasińska. Patronat honorowy nad Konkursem objęła Europoseł Jadwiga Wiśniewska, która wielokrotnie na forum Parlamentu Europejskiego podejmowała działania na rzecz ochrony i wsparcia rodzin.

„Dzisiaj rodzina potrzebuje odnowienia, dzisiaj rodzina jest rzeczywistością bardzo zagrożoną” – podkreślał o. Jerzy Kielech w swoim przemówieniu podczas rozstrzygnięcia Konkursu „Rodzina miejscem pojednania”. Na rzecz opracowania spójnej i kompleksowej polityki prorodzinnej Europoseł Jadwiga Wiśniewska zabiega zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak również europejskiej. W swojej codziennej działalności Europoseł Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie podejmowała działania na rzecz ochrony i wsparcia rodzin: popierała działania Parlamentu Europejskiego na rzecz wydłużenia urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni, wyrażała jasny sprzeciw wobec skrajnie lewicowych raportów promujących aborcję, in vitro oraz środowiska LGBT.

„Musimy skupić się na budowaniu silnego i spójnego społeczeństwa, opartego na tradycyjnej rodzinie, która jest najlepszym miejscem dla rozwoju człowieka. Rodzina jest fundamentem i gwarancją harmonijnego rozwoju człowieka i całego społeczeństwa” – wielokrotnie podkreślała w swoich wystąpieniach na forum europejskim poseł Wiśniewska.

 

Źródło: Biuro Poselskie Jadwigi Wiśniewskiej

 

Nasze inicjatywy