Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Ruszył program „Za życiem”

Foto.: David Castillo Dominici/FreeDigitalPhotos.net

Wnioski o jednorazowe świadczenie można składać na podstawie ustawy „Za życiem”. Przysługuje 4 tys. zł z tytułu urodzenia dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością.

Ustawa „Za życiem” ruszyła z początkiem stycznia 2017 roku. Według przepisów rodzinom, którym urodziło się chore dziecko z nieodwracalnym upośledzeniem lub chorobą zagrażającej życiu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tyś. zł i ta kwota nie jest uzależniona od dochodów.

Wnioski można składać w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie, świadczenie przysługiwać będzie również dzieciom urodzonym w 2016 r. Jeżeli koniec 12-miesięcznego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. W związku z tym najstarsze dziecko, które będzie mogło zostać objęte świadczeniem, to dziecko urodzone 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem złożenia wniosku do dnia 2 stycznia 2017 r. włącznie.

Jednym z warunków wypłaty świadczenia jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie dziecka albo nieuleczalną chorobę, która powstała w okresie prenatalnym lub podczas porodu. Zaświadczenie musi wystawić lekarz specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Ponadto matka dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, aby to potwierdzić, musi mieć wystawione przez lekarza lub położną zaświadczenie. Ubiegać się o pieniądze może ojciec, matka lub opiekun dziecka.

Wniosek należy złożyć w miejscu zamieszania w urzędzie miasta, gminy lub ośrodka pomocy społecznej. Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli wniosek został kompletnie złożony to świadczenie zostanie wypłacone w ciągu jednego miesiąca, a jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wypłacenie świadczenia nastąpi w ciągu dwóch miesięcy.

Ustawa „Za życiem” jest pierwszym krokiem w kierunku przygotowania kompleksowego programu wspierającego rodziny z urodzonymi chorymi dziećmi.

 

JB
Źródło: wPolityce

Nasze inicjatywy