Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sejm przyjął projekt „Za życiem”

Fot.: Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl

Posłowie zdecydowali o przyjęciu rządowego projektu ustawy „Za życiem”. Za projektem opowiedziało się 267 posłów, przeciw opowiedziało się 140 parlamentarzystów, a 21 wstrzymało się od głosu. Ustawa będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

„Projekt adresowany jest do tych rodzin, w których rodzi się, albo które wiedzą, że urodzić ma się dziecko, u którego zdiagnozowano ciężką, nieodwracalną, nieuleczalną chorobę. (…) Mamy świadomość, że nic, żadne pieniądze nie zmniejszą cierpienia rodzin, którym rodzi się ciężko chore dziecko” – powiedziała min. Rafalska.

Minister podkreśliła, że obecnie pomoc wprawdzie istnieje, ale niewystarczająca i rozproszona. Dodała, że program musi być precyzyjnie zaadresowany do rodzin z dziećmi nieuleczalnie chorymi, by miały one dostęp do badań i rehabilitacji.

Rządowy Projekt ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” przewiduje m.in., że z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężką wadą lub nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł. Pieniądze te będą wypłacane bez względu na dochód rodziny. W ustawie zawarto także zapis mówiący o możliwościach porodu w szpitalu klinicznym oraz pierwszeństwie do korzystania ze świadczeń zdrowotnych przez ciężarne i matki chorych dzieci.

Minister Rafalska przekonuje, że propozycja jednorazowego wsparcia to udzielenie finansowej pomocy w najtrudniejszym momencie, w którym rodzina może być pozbawiona środków, a najbardziej ich potrzebuje. Projekt zapewnić ma też dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę. W jego ramach będzie można skorzystać ze wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, a także poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

JB
Źródło: wPolityce.pl

Fot.: Krzysztof Białoskórski/sejm.gov.pl

Nasze inicjatywy