Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sejm uchwalił ustawę Rodzina 500 plus

Fot.: David Castillo Dominici/ FreeDigitalPhotos.net

Sejm uchwalił ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. program Rodzina 500 plus. 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze.

Za przyjęciem projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzającym program Rodzina 500 plus, głosowało 261 posłów, przeciw 43, wstrzymało się od głosu 140. Teraz ustaw ma trafić do Senatu, a następnie do prezydenta. Zdaniem polityków PiS program przysłuży się polskiej demografii. Jak zapewniają politycy do 2026 r. przybędzie 278 tys. dzieci. Do ustawy wprowadzono pięć poprawek zgłoszonych przez PiS w porozumieniu ze stroną rządową.

Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł na osobę. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Gdy w rodzinie jest dwoje dzieci, jedno z nich ma już ukończone 18 lat, a drugie jest młodsze to świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko na to młodsze dziecko, o ile zostaną spełnione kryteria dochodowe.

Zdaniem Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej przez 18 lat rodzinie uda się zgromadzić ok. 108 tys. zł, które pozwolą opłacić ok. „60 proc. kosztów utrzymania” dziecka.

Co ważne, świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia, nie zniknie również ulga podatkowa na dzieci. Jeśli chodzi o rodzinę mieszkającą poza granicami kraju, otrzyma 500 zł miesięcznie o ile nie pobiera tam podobnych świadczeń.

Aby uzyskać wsparcie w ramach programu, będzie trzeba składać wniosek o to świadczenie raz do roku. Wniosek będzie można złożyć przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko będą musiały dołączyć do wniosku oświadczenie o dochodach. Oświadczenie będzie można składać od momentu uruchomienia programu, czyli od 1 kwietnia. Urząd będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia. Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., wtedy otrzymamy świadczenie z wyrównaniem od kwietnia.

 

JB
Źródło: rp.pl

Nasze inicjatywy