Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sprawdź kandydata do europarlamentu!

Fot. Wikimedia CommonsFot. Wikimedia Commons

Europejska Federacja Ruchów Obrony Życia „Jeden z Nas” w każdym z 28 krajów UE zadaje pytania kandydatom do Parlamentu Europejskiego o ich stosunek do życia ludzkiego.

Dzięki temu można sprawdzić, jakie poglądy w istotnych kwestiach moralno-politycznych mają poszczególni kandydaci.

Ich odpowiedzi zostały opublikowane w Internecie i są sukcesywnie uzupełniane na specjalnie przygotowanych stronach internetowych. W Polsce na stronie: wybory.jedenznas.pl, przygotowanej przez Fundację JEDEN Z NAS.

„Św. Jan Paweł II w 1983 roku w Częstochowie powiedział: >>Sto­sunek do daru życia jest wykład­nikiem i pod­sta­wowym sprawdzianem aut­en­ty­cznego sto­sunku człowieka do Boga i do człowieka, czyli wykład­nikiem i sprawdzianem aut­en­ty­cznej religi­jności i moralności<<. My, jako wyborcy mamy prawo wiedzieć, czy osoby, które będą nas reprezentować w Brukseli szanują i będą chcieli chronić tych najbardziej bezbronnych” – podkreślają organizatorzy tej międzynarodowej akcji.

Informacje dotyczące zapatrywań poszczególnych kandydatów na sprawy życia można sprawdzać według okręgu wyborczego albo według partyjnej listy.

Tutaj można pobrać kwestionariusz z pytaniami, które zostały przedstawione kandydatom do europarlamentu.

Pytania zostały pogrupowane w trzy działy: 1. Bioetyka i godność osoby, 2. Wolność i prawa człowieka, 3. Polityka i społeczeństwo.

Cześć kandydatów wciąż nie ujawniła swego stanowiska w tych kwestiach.

Przedstawiciele Fundacji JEDEN Z NAS napisali: „Wciąż zachęcamy kandydatów do nadsyłania wypełnionych kwestionariuszy, bowiem osób, które wstrzymują się przed ujawnieniem swoich poglądów w kluczowych dla europejczyków kwestiach etycznych, nie możemy jako obywatele obdarzyć naszym zaufaniem„.

Nasze inicjatywy