Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Sprzeciw wobec medialnej nagonki

Wanda Półtawska,
fot. Wikimedia Commons

Od pewnego czasu trwa w mediach nagonka na lekarzy, którzy podpisali „Deklarację Wiary”, opowiadając się w niej za obroną życia.

Już ponad 3 tys. lekarzy zadeklarowało sprzeciw wobec wielu zjawisk, które niszczą fundamenty europejskiej cywilizacji – jej zasadniczym elementem jest szacunek dla życia człowieka, naturalnych ról płciowych i płodności, która jest z nimi integralnie związana.

Do chóru krytyków włączyło się aktywnie środowisko lewicowo-feministyczne związane z „Gazetą Wyborczą”. Podnoszono zarzuty, że deklaracja jest sprzeczna z polskim prawem. Także minister zdrowia Bartosz Arłukowicz straszył medyków, którzy podpisali „Deklarację Wiary”, wyciąganiem stosownych konsekwencji.

Tymczasem Naczelny Sąd Lekarski orzekł, że podpisywanie przez lekarzy deklaracja jest zgodna z polskim prawem. Sąd odwołując się do Kodeksu Etyki Lekarskiej podkreślił, że nie zabrania on lekarzom podpisywania tego rodzaju dokumentów jak „Deklaracja Wiary”. Dotyczy to nie tylko osób wyznania chrześcijańskiego ale także wyznawców innych religii.

NSL stwierdził także, że nie ma podstaw do wyciągania jakichkolwiek konsekwencji zawodowych wobec medyków, którzy deklarację podpisali.  

Do podpisywania „Deklaracji Wiary” zachęciła środowisko lekarskie dr Wanda Półtawska, która przypomniała życzenie Jana Pawła II, by stworzyć silne środowisko lekarzy broniących życia i naturalnej płodności.

Organizacja CitizenGO zachęca, by zaprotestować przeciwko nagonce na lekarzy, którzy podpisali „Deklarację Wiary” i wyrazić z nimi swoją solidarność. Można to uczynić tutaj.

Wiadomość z poparciem trafi do Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Naczelnego Sądu Lekarskiego.

Nasze inicjatywy