Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Stop Dicriminating Down – międzynarodowa petycja przeciwko dyskryminacji osób z zespołem Downa

Fot.: photostock / FreeDigitalPhotos.net

Fundacja im. Jérôme’a Lejeune’a (Francja) we współpracy z grupą Downpride (Holandia i Kanada), działającą na rzecz zapewnienia opieki osobom z zespołem Downa, zorganizowała międzynarodową petycją przeciwko nowym technikom badań prenatalnych, które prowadzą do eliminowania osób z trisomią 21, a tym samym stanowią pogwałcenie praw człowieka.

Wiele krajów znajduje się na drodze do rozszerzenia narodowych programów badań prenatalnych nowej generacji ukierunkowanych na wykrycie zespołu Downa. Statystyki wskazują, że w tych krajach w wyniku selektywnej aborcji ginie więcej niż 90% dzieci z wykrytą w okresie prenatalnym wadą. Tymczasem inne badania pokazują nam, że dzieci urodzone z trisomią 21 mogą prowadzić długie i dobrej jakości życie, a wraz z rodzinami, w większym stopniu doceniają je i szanują. Bardzo często niestety rządy okazują poparcie dla praktyk eugenicznej selekcji, dopuszczając się tym samym społecznego i moralnego wykroczenia przeciwko mającym wiele możliwości i potencjału osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Uruchomiona została w związku z tym międzynarodowa petycja przeciwko dyskryminacji osób z zespołem Downa – żadne bowiem życie, według pomysłodawców inicjatywy, nie powinno być zagrożone tylko z powodu określonego układu swoich chromosomów.

21 marca 2016 roku, w Międzynarodowy Dzień Osób z Zespołem Downa, petycja zostanie zaprezentowana międzynarodowym instytucjom broniących praw człowieka, a szczególnie sekretarzowi generalnemu ONZ, Banowi Ki-Moon. Celem petycji jest zapewnienie wszystkim osobom z zespołem Downa równej pozycji w społeczeństwie. Petycję Stop Dicriminating Down można podpisać na stronie internetowej: http://stopdiscriminatingdown.com

 

JB
Źródło: Newsletter Bioetyczny

Nasze inicjatywy