Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Stop seksualizacji naszych dzieci

Fot. oir.com.pl

Inicjatorzy akcji „Stop seksualizacji naszych dzieci” zapraszają do udziału w konferencji z udziałem prof. Marii Ryś oraz marszałka Marka Jurka.

Konferencja odbędzie się w Warszawie 12 kwietnia 2014. roku w parafii św. Zygmunta pl. Konfederacji 55 ( dolny kościół ) o godzinie 10.30.

Organizatorami spotkania jest Obywatelska Inicjatywa Rodzin działająca
w Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza.

Konferencja będzie miała nie tylko charakter informacyjny ale także formacyjny. Organizatorzy zapewniają, że zostaną zaproponowane „środki zaradcze służące ochronie i bezpieczeństwu naszych dzieci”.

Zob: więcej na facebooku

Nasze inicjatywy