Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Świętujmy Dni Życia!

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zachęca do wspólnotowego i osobistego zaangażowania się w obchody Dni Życia.

Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Życia, obchodzonym 24 marca, oraz Dniem Świętości Życia, obchodzonym 25 marca, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowanie w ich obchody.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy Dzień Życia, czytamy że dzień ten jest „okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych„.

Natomiast celem Dnia Świętości Życia jest: „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji” (Encyklika „Evangelium Vitae”).

Głośmy w tym dniu prawdę o człowieczeństwie wszystkich ludzi od momentu ich poczęcia i upominajmy się o respektowanie przyrodzonego prawa do życia, które jest naruszane szczególnie w stosunku do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych metodą „in vitro”.

Pamiętajmy też o konieczności obrony małżeństwa i rodziny, które obecnie atakowane są przez różne działania i projekty mające swoje źródło w ideologii gender, w tym rozwiązania narzucane przez Konwencję Rady Europy o przemocy wobec kobiet. Apelujmy do Parlamentarzystów o nieratyfikowanie tej szkodliwej Konwencji.

Zwracamy się do rodzin, by znalazły w tych dniach czas na bycie razem, wspólne świętowanie i radowanie się największym darem jakim zostaliśmy obdarzeni – życiem.

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:

dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański, Antoni Zięba, Anna Dyndul, Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, O. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hanna Wujkowska, Katarzyna Urban.

Nasze inicjatywy