Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Ten raport postuluje „prawo do aborcji”

Sala Plenarna Parlamentu Europejskiego, fot. Wikimedia Commons

Na forum Parlamentu Europejskiego trwa debata nad raportem będącym rocznym sprawozdaniem na temat równości pomiędzy kobietami i mężczyznami w Unii Europejskiej (sprawozdawcą jest posłanka Inês Cristina Zuber).

Ten nasiąknięty lewicową ideologią dokument jest sprzeczny z prawem traktatowym UE, z Kartą Praw Podstawowych oraz z orzecznictwem Wielkiej Izby Trybunału Sprawiedliwości UE. Forsuje te same postulaty, które odrzucono już raz w raporcie Estreli.

Raport Zuber postuluje „prawo do aborcji” i tym samym stygmatyzuje państwa takie jak Polska, które chronią życie ludzkie w prenatalnej fazie jego rozwoju. Promuje również wdrażanie polityki gender mainstreaming od wczesnego dzieciństwa w szkołach publicznych. Sprawozdanie postuluje zrównanie homoseksualnych związków partnerskich z małżeństwem!

Europejska Partia Ludowa (należy do tej grupy PO) zgłosiła projekt alternatywnego raportu (którego autorem jest Mariya Gabriel). Jednak nie różni się on istotnie od raportu Cristiny Zuber przez co nie stanowi prawdziwej alternatywy!

Oba projekty zostaną poddane pod głosowanie 11 marca br. na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego. W trosce o ochronę małżeństwa, rodziny i ochronę życia najsłabszych dzieci, europosłowie powinni zagłosować przeciwko obydwu projektom.

Dowiedz się więcej i wyraź swój sprzeciw tutaj

za: citizengo.org

Nasze inicjatywy