Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Trybunał Konstytucyjny zajmie się aborcją w pełnym składzie, to kwestia kilku miesięcy

Fot.: Adrian Grycuk/Wikimedia Commons

Wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów zezwalających na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia dziecka będzie rozpatrzony w pełnym składzie.

Julia Przyłębska zadeklarowała, że wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów zezwalających na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenie dziecka będzie rozpatrzony przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Julia Przyłębska będzie sprawozdawcą, a przewodniczącym składu wiceprezes TK Mariusz Muszyński.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdziła, że wyrok w tej sprawie jest kwestią miesięcy.

17 sierpnia ruszyła obywatelska inicjatywa „Zatrzymać aborcję”. Poseł Bartłomiej Wróblewski złożył natomiast do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie, czy przepis o tzw. aborcji eugenicznej jest zgodny z konstytucją. Pod wnioskiem o uznanie za bezprawną aborcję eugeniczną podpisało się blisko stu posłów z różnych ugrupowań politycznych z PiS, Kukiz’15, koła Wolni i Solidarni oraz niezrzeszonych.

„To są dwie dobre drogi do osiągnięcia tego samego celu, chociaż te drogi są zupełnie inne. Z jednej strony mamy wniosek do TK, w którym pytamy, czy obowiązujący w Polsce od wielu lat przepis, który budzi wielkie kontrowersje i wątpliwości, jest zgodny z konstytucją, a w szczególności z kilkoma jej przepisami – z art. 30., który gwarantuje każdemu człowiekowi, że jego przyrodzona i niezbywalna godność będzie respektowana, z art. 38., który każdemu z nas zapewnia prawo do życia i z art. 32., zasadą równości i wynikającym z nim zakazu dyskryminacji, w tym wypadku dyskryminacji dzieci chorych względem dzieci zdrowych. Natomiast w przypadku ustawy pytamy, czy taki przepis powinien obowiązywać. Używamy do tego różnych argumentów: prawnych, społecznych, obyczajowych, politycznych i religijnych. W przypadku wniosku do TK koncentrujemy się ściśle na stronie prawnej” – powiedział na antenie TV Trwam w niedzielnych „Rozmowach niedokończonych” poseł PiS dr Bartłomiej Wróblewski.

 

JB
Źródło: tv-trwam.pl

 

 

Nasze inicjatywy