Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

TSUE wydał wyrok

Fot.: kesie91/pixabay.com

Zapadł precedensowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Stwierdził, że pojęcie małżonka odnosi się także do par osób tej samej płci. Jest to przekroczenie kompetencji Unii Europejskiej oraz uderzenie w Polski porządek konstytucyjny.

Sprawa dotyczy Relu Adrian Comana, obywatela rumuńskiego i Roberta Clabourn Hamiltona, obywatela amerykańskiego, którzy w 2010 roku zawarli w Brukseli „związek małżeński”. Postanowili zamieszkać w Rumunii natomiast władze odmówiły Robert Clabourn Hamiltonowi pobytu dłuższego niż 3 miesiące. Za uzasadnienie swojej decyzji podano, że nie może on zostać uznany za małżonka, bo Rumunia nie uznaje małżeństw jednopłciowych. Trybunał Konstytucyjny Rumunii zwrócił się do Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem: Czy państwa członkowskie Unii Europejskiej, które uznają tożsamość małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, są zobowiązane do zrównania w prawach z małżeństwem tzw. „małżeństw” osób tej samej płci zawartych w innym państwie UE?

TSUE odpowiedziało, że prawa małżeństw homoseksualnych muszą być respektowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej, natomiast prawo do dopuszczenia małżeństw jednej płci pozostaje po stronie krajów członkowskich.

Prawnicy uważają, że decyzja Trybunału Sprawiedliwości może zostać wykorzystana w przyszłości jako narzędzie nacisku na Polskę.

 

JB
Źródło: dorzeczy.pl

 

Nasze inicjatywy