Pomóż bezbronnemu dzisiaj!

KRS: 0000140437

nr konta: 93 1240 4650 1111 0000 5150 8401

Unia naciska w sprawie „in vitro”

Komisja Europejska naciska na Polskę w sprawie uregulowania prawnego procedury „in vitro”. W ciągu dwóch miesięcy rząd ma złożyć sprawozdanie z prowadzonych prac. Jeżeli władze nie uczynią tego w wymaganym terminie, KE może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. EU nie nakazuje legalizacji stosowania procedury „in vitro”, ale wymaga, aby w krajach, w których – jak w Polsce – jest ona praktykowana, kwestia ta była uregulowana prawnie.

Nasze inicjatywy